Sunday, June 23, 2024

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Κάθετα υπέρ της ποιότητας

Οι συνεταιρισμοί της Ισπανίας διαπιστώνουν τις αβεβαιότητες που προκαλεί η αμφισβήτηση της οργανοληπτικής μεθόδου πάνελ τεστ και τη σοβαρή ζημιά στην εικόνα του ελαιοκομικού τομέα από τις συχνές αναφορές σε απάτες Άρα θα πρέπει να επιτευχθούν οι εξής στόχοι
α Βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας ώστε να είναι δυνατή η υπεράσπιση της καλής εικόνας του προϊόντος
β Εξασφάλιση των εγγυήσεων στους καταναλωτές για τα προϊόντα που αγοράζουν
γ Παροχή νομικής υποστήριξης στις σωστές επιχειρήσεις του τομέα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
1 Το έξτρα και το παρθένο λάδι που κυκλοφορούν με προορισμό τους καταναλωτές στην εγχώρια και διεθνή αγορά θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση ποιότητας για τα χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά από εγκεκριμένους φορείς
2 Οι εισαγωγείς και διανομείς των εισαγόμενων ελαιολάδων θα είναι υπεύθυνοι για την ποιότητά τους μέχρι να φτάσουν στην κατανάλωση
3 Η οργανοληπτική μέθοδος του πάνελ τεστ εφαρμόζεται για τα τυποποιημένα κατά την έξοδό τους από το εργοστάσιο με προορισμό την εγχώρια και διεθνή αγορά Δεν γίνονται όμως άλλοι έλεγχοι στα επόμενα στάδια της διανομής
4 Για να προστατευθεί ο καταναλωτής, με την εξασφάλιση της ποιότητας και ανθεκτικότητας του προϊόντος, θα πρέπει να τροποποιηθούν τα όρια των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών ως εξής

i Έξτρα
Παράμετρος Προτεινόμενα όρια Ισχύοντα με τον 2568/91
Οξύτητα le0,5ο le0,8ο
Αριθμός υπεροξειδίων le15 meqO2/kgr le20 meqO2/kgr
K270 le0,20 le0,22
K232 le2,20 le2,50
Στιγμασταδιένιο le0,05 mg/kg le 0,10 mg/kg
Διαφορά ECN42 le0,10 le0,20
Ερυθροδιόλη και ουβαόλη le3,0 le4,5
Κηροί le150 mg/kg le 250 mg/kg
Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων και αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων le50 mg/kg le75 mg/kg
Παλμιτικό 7,0-20,0 75-200
Λινελαϊκό 3,0-21,0 3,5-21,0

ii Παρθένα
Παράμετρος Προτεινόμενα όρια Ισχύοντα με τον 2568/91
Οξύτητα le1,5ο le2,0ο
Στιγμασταδιένιο le0,05 mg/kg le0,10 mg/kg
Διαφορά ECN42 le0,10 mg/kg le0,20 mg/kg

iii Κουπέ
Παράμετρος Προτεινόμενα όρια Ισχύοντα με τον 2568/91
Κηροί le 300 mg/kg le 350 mg/kg
Ερυθροδιόλη και ουβαόλη le 4 mg/kg le 4,5 mg/kg

iv Λαμπάντε
Παράμετρος Προτεινόμενα όρια Ισχύοντα με τον 2568/91
Κηροί le 250 mg/kg le 350 mg/kg
Ερυθροδιόλη και ουβαόλη le 4 mg/kg le 4,5 mg/kg

v Ραφινέ
Παράμετρος Προτεινόμενα όρια Ισχύοντα με τον 2568/91
Κηροί le 300 mg/kg le 350 mg/kg
Ερυθροδιόλη και ουβαόλη le 4 mg/kg le 4,5 mg/kg

5 Η ημερομηνία λήξης θα είναι μετά ένα έτος για την εγχώρια αγορά και μετά δύο ή δυόμιση για την διεθνή αγορά
6 Στην ετικέτα θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται οι ιδανικές συνθήκες συντήρησης σκοτεινό, δροσερό μέρος Επίσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η χρήση σκούρων φιαλών
7 Οι παραπάνω κανόνες θα πρέπει να υιοθετηθούν από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου ώστε να μην υπάρχει ανισότητα στον διεθνή ανταγωνισμό
8 Ανάπτυξη της έρευνας, ιδίως στους τομείς της βελτίωσης του πάνελ τεστ σε συνδυασμό με τα αντικειμενικά κριτήρια των χημικών μεθόδων για τη διερεύνηση της ποιότητας και αυθεντικότητας των ελαιολάδων
9 Ως ελαιόλαδο επιτρέπεται να διακινείται μόνο το προϊόν που παράγεται με μηχανικές μεθόδους και ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια της sect4 Απαγορεύεται η παραγωγή πυρηνελαίου με τη χρήση διαλυτών Οι πυρήνες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο ως βιομάζα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Διαπιστώνεται ότι οι τιμές υποχωρούν σε ολοένα και πιο χαμηλά επίπεδα και οι αιτίες βρίσκονται στις ανισορροπίες της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας
Το ισπανικό ελαιόλαδο 1,4 εκατομμύρια τόνοι παράγεται από 1735 ελαιοτριβεία εκ των οποίων τα 945 είναι συνεταιριστικά Στον επόμενο κρίκο, όμως, υπάρχουν μόνο 5 επιχειρηματίες που αγοράζουν το 75-80 όλου του ελαιολάδου με αποτέλεσμα να καθορίζουν το επίπεδο των τιμών
Ο μόνος τρόπος να αποκατασταθεί η ισορροπία είναι να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ικανότητα των παραγωγών μέσω της δημιουργίας μεγάλων συνεταιριστικών οργανώσεων ΣΟ που θα λειτουργούν καθετοποιημένα σε όλη την αλυσίδα φθάνοντας στην εγχώρια και στην διεθνή αγορά
Τα κίνητρα καθώς και οι υποχρεώσεις που προτείνονται είναι οι εξής
1 Να συμμετέχουν ΣΟ 1ου και 2ου βαθμού ή και άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις πχ οι Οργανώσεις Παραγωγών που προβλέπει ο Κανονισμός 1234/2007 αρκεί να εξασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο των παραγωγών
2 Οι ΣΟ θα πρέπει να έχουν αντικείμενο την πώληση της συνολικής παραγωγής των μελών τους
3 Οι ΣΟ θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν μια ελάχιστη παραγωγή ελαιολάδου
4 Οι ΣΟ που θα προσχωρούν στο σύστημα εμπορίας θα πρέπει να δεσμεύονται για μια περίοδο 5 ετών
5 Να δοθούν μια σειρά από κίνητρα που προτείνονται μέσω και των περιφερειακών προγραμμάτων

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προτείνεται μια σειρά τροποποιήσεων του κοινοτικού καθεστώτος ώστε ο μηχανισμός των συμβάσεων αποθεματοποίησης να γίνει πιο ευέλικτος και λειτουργικός, παραδείγματος χάριν να ενεργοποιούνται όταν οι τιμές υποχωρούν κάτω από τα όρια των 2,60 euro/κιλό για τα έξτρα, των 2,50 για το παρθένο και των 2,20 για το λαμπάντε
Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση των δεξαμενικών εγκαταστάσεων του Patrimonio Comunal Olivarero, χωρητικότητας 450000 τόνων, ειδικά για την απόσυρση των λαμπάντε τις χρονιές αυξημένης παραγωγής Για την απόσυρση των ελαιολάδων λαμπάντε προτείνεται ένα αρκετό πολύπλοκο σύστημα υπό τον έλεγχο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης, στο οποίο θα συμμετέχουν τα ελαιοτριβεία σύμφωνα με τα λεπτομερή ποσοτικά δεδομένα κάθε ελαιοκομικής περιόδου

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
Η πρόταση αυτή των ισπανικών συνεταιρισμών αφιερώνεται εξαιρετικά
bull Στους αιωνίως μεμψιμοιρούντες ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα ελαϊκή πολιτική, χωρίς οι ίδιοι να παίρνουν ποτέ την ευθύνη να προχωρήσουν σε προτάσεις και εφαρμογή τους
bull Στου laquoθεσμικούςraquo εκπροσώπους του τομέα, laquoκορυφαίουςraquo και λιγότερο κορυφαίους
bull Σε όσους ευθύνονται για τη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων και προγραμμάτων από την ένταξη στην ΚΟΑ ελαιολάδου το 1981 μέχρι και τις μέρες μας
bull Σε όσους παράγουν και αναπαράγουν τα στατιστικά του ελαιοκομικού τομέα και βασίζονται σε αυτά για την όποια πολιτική προτείνουν

Σχετικά άρθρα

Ακολουθήστε μας

5,044FansLike
1,570FollowersFollow
119SubscribersSubscribe
Ελιά & Ελαιόλαδο: Τεύχος 105

Πρόσφατα άρθρα

Επιλεγμένα