Saturday, May 25, 2024

Μέτρο 123Α Μια σημαντική ευκαιρία επένδυσης με ενίσχυση έως και 65

του Κώστα Παπακωνσταντίνου
Γεωπόνου MΒΑ ndash Υπεύθυνου διαχείρισης έργων
PROTYPON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ amp ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στο ιδιαίτερα συγκρατημένο επενδυτικό περιβάλλον της περιόδου που διανύουμε, το Μέτρο 123Α έρχεται να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα παρέχοντας ενισχύσεις σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων

Το συγκεκριμένο Μέτρο αποτελεί μέρος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 laquoΑλέξανδρος Μπαλτατζήςraquo και αφορά στην καταβολή ενίσχυσης για την ίδρυση/ επέκταση/ εκσυγχρονισμό/ μετεγκατάσταση μιας μονάδας μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών

Ταυτότητα του Μέτρου
-Προϋπολογισμός 150000000 euro
-Δικαιούχοι Υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ , συνεταιριστικές οργανώσεις κά
-Ποσοστό ενίσχυσης 40 – 65 ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης
-Περίοδος υποβολής προτάσεων 7 Οκτωβρίου έως 28 Δεκεμβρίου 2011
-Επιλέξιμοι Τομείς Ελιά-λάδι, κρέας, αυγά ndash πουλερικά, οίνος, μέλι, δημητριακά, άνθη, φαρμακευτικά – αρωματικά φυτά, γάλα, ζωοτροφές, οπωροκηπευτικά, σαλιγκάρια, κά

Ειδικότερα στον ελαιοκομικό τομέα ενισχύονται
 Η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, τυποποιητηρίων ndash συσκευαστηρίων ελαιολάδου
 Η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας βρώσιμων ελιών και παραγωγής νέων προϊόντων

Τι πρέπει να προσέξουνnbspοι ενδιαφερόμενοι
Κατά το σχεδιασμό του επενδυτικού τους σχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε, αφενός να υποβάλουν μια σωστά τεκμηριωμένη και πλήρη από άποψη δικαιολογητικών πρόταση, αφετέρου να αποσπάσουν τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία που μπορούν να επιτύχουν

Ειδικότερα, ορισμένα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή, είναι τα εξής
 Να ελεγχθούν διεξοδικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τόσο της δραστηριότητας για την οποία αιτείται η ενίσχυση, όσο και του ίδιου του φορέα
 Να προγραμματιστούν οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να διεκπεραιωθούν μέχρι την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, καθώς ορισμένες από αυτές απαιτούν σημαντικό χρόνο για την ολοκλήρωσή τους Ενδεικτικά αναφέρονται η συλλογή όλων των απαραίτητων προσφορών, η έκδοση ορισμένων αδειών, η συγκέντρωση των κατάλληλων δικαιολογητικών, η συλλογή απαραίτητων πληροφοριών για την πλήρη τεκμηρίωση της πρότασης κά
 Να σκεφτούν οι επενδυτές την επιθυμητή εικόνα της επιχείρησής τους μακροπρόθεσμα Έτσι, θα μπορέσουν να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους δαπάνες που ούτως ή άλλως θα πραγματοποιήσουν στο μέλλον, αλλά τότε ίσως δε θα υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης
 Να μην πραγματοποιηθούν δαπάνες πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, γιατί δε θεωρούνται επιλέξιμες από το Μέτρο
 Οι επενδυτές να είναι γνώστες των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων που απορρέουν από την ενδεχόμενη ένταξη της πρότασής στους στο Μέτρο

Η PROTYPON, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τόσο στο Μέτρο 123Α όσο και σε αντίστοιχα επενδυτικά Προγράμματα, είναι σε θέση να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για τη σύνταξη και υλοποίηση μιας επενδυτικής πρότασης

Ειδικότερα, τα στελέχη μας αναλαμβάνουν να συζητήσουν από κοντά και να προαξιολογήσουν την επενδυτική πρόταση του ενδιαφερόμενου, ελέγχοντας την επιλεξιμότητα τόσο της δραστηριότητας όσο και του φορέα της επένδυσης και εκτιμώντας την πιθανή βαθμολογία της πρότασής του χωρίς καμία χρέωση

Επιπλέον, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν
 την καθοδήγηση του επενδυτή στη λήψη των αποφάσεων για την πλήρη διαμόρφωση της επενδυτικής του ιδέας
 τη σύνταξη της απαραίτητης για τη συμμετοχή στο Μέτρο οικονομοτεχνικής μελέτης και πλήρη τεκμηρίωση της επενδυτικής πρότασης
 τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας
 την παρακολούθηση και υποστήριξη της πρότασης καθrsquo όλη τη διάρκεια αξιολόγησής της
 τη γενικότερη υποστήριξη του φορέα έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του

Σχετικά άρθρα

Ακολουθήστε μας

5,044FansLike
1,570FollowersFollow
119SubscribersSubscribe
Ελιά & Ελαιόλαδο: Τεύχος 105

Πρόσφατα άρθρα

Επιλεγμένα