Saturday, May 21, 2022

Δημιουργήθηκε και διαπιστεύθηκε ομάδα γευσιγνωσίας της ΕΑΣ Μεραμβέλλου

της Ρένιας Σιγανού, Χημικού, υπεύθυνης ελαιολάδου ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ

Τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές, ακόμη και στις μη ελαιοπαραγωγούς χώρες, ανακαλύπτουν και στρέφονται στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, στον φυσικό χυμό της ελιάς, όχι μόνο για την υψηλή διατροφική του αξία αλλά και για τον γαστρονομικό του πλούτο
Αυτή την πραγματικότητα αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση Με την έκδοση του Κανονισμού 796/2002/ΕΚ, προκειμένου να προσδιορισθεί η ποιοτική κατάταξη ενός ελαιολάδου, εκτός από μια σειρά χημικών αναλύσεων που χρειάζονται, είναι πλέον απαραίτητη και η οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου, η οποία πραγματοποιείται από ομάδα δοκιμαστών

Αν και η Ελλάδα είναι η χώρα στον κόσμο με τη μεγαλύτερη αναλογία έξτρα παρθένου 85 – 90 της παραγωγής της που διακρίνεται και για την υψηλή του ποιότητα, ωστόσο διέθετε μόνο δυο διαπιστευμένες ομάδες δοκιμαστών Η πρώτη χρονικά ήταν των Χημικών Εργαστηρίων του τέως Υπουργείου Εμπορίου με επικεφαλής τις κυρίες Έφη Χριστοπούλου και Μαρία Λαζαράκη και η δεύτερη της ΕΛΑΪΣ ΑΕ Ως μέτρο σύγκρισης μπορούμε να αναφέρουμε τον αριθμό των αναγνωρισμένων από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου ομάδων γευσιγνωσίας άλλων χωρών, ο οποίος έχει ως ακολούθως Ιταλία 9, Ισπανία 12, Γερμανία 1, Κροατία 1, Γαλλία 3, Ιορδανία 3, Αυστραλία 1, Ν Ζηλανδία 1, Πορτογαλία 3, Συρία 1, Σλοβενία 1, Τυνησία 1 και Τουρκία 1
Η ΕΑΣ Μεραμβέλλου, έχοντας υπrsquo όψη αυτό το μεγάλο κενό σε ολόκληρη την Κρήτη δεν υπήρχε καμία πιστοποιημένη ομάδα δοκιμαστών και σε συνεργασία με την ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, η οποία έχει αναλάβει τη σχεδίαση και διαχείριση των προγραμμάτων της Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων στο πλαίσιο του Κανονισμού 1331/04 και στη συνέχεια 2080/05 προχώρησε στη δημιουργία μιας ομάδας γευσιγνωσίας Ως επιστημονικοί σύμβουλοι του έργου ανέλαβαν οι κυρίες Χριστοπούλου και Λαζαράκη των Χημικών Εργαστηρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης και υπεύθυνη της Ένωσης η χημικός της κυρία Ζαχαρένια Σιγανού

Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε με μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του προγράμματος του 1331/04 με σκοπό μια πρώτη επαφή με την διαδικασία οργανοληπτικής αξιολόγησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται και την επιλογή κάποιων δοκιμαστών με ικανή αντίληψη γεύσης και οσμής

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια με το Πρόγραμμα του Κανονισμού 2080/05 Το πρώτο σκέλος της σειράς αυτών των σεμιναρίων ήταν η επιλογή των δοκιμαστών, που θα συγκροτούσαν την τελική ομάδα οργανοληπτικής αξιολόγησης της ΕΑΣ Μεραμβέλλου έγινε δίνοντας βαρύτητα στην γευστικο-οσφραντική τους ικανότητα και στο ενδιαφέρον που επέδειξαν στη δημιουργία της ομάδας
Το δεύτερο σκέλος των σεμιναρίων, σκοπό είχε την εκπαίδευση των δοκιμαστών Οι στόχοι της εκπαίδευσης ήταν
– Εξοικείωση των δοκιμαστών στις διάφορες γευστικο-οσφραντικές παραλλαγές που συναντώνται στο ελαιόλαδο
– Εξοικείωση με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους Πρότυπη μέθοδος Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91 και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO
– Αύξηση της ατομικής ικανότητας στον εντοπισμό, την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των διαφόρων αρνητικών και θετικών ιδιοτήτων του ελαιολάδου

Συγκεκριμένα, έγινε ένας μεγάλος αριθμός οργανοληπτικών δοκιμών για την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των θετικών φρουτώδες, πικρό, πικάντικο, πράσινο φύλλο, αμύγδαλο κά που προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ποικιλία κορωνέικης ελιάς αλλά και από άλλες ποικιλίες όπως μανάκι, λαδολιά, αθηνολιά, και αρνητικών ιδιοτήτων ατροχάδο/μούργα, μουχλιασμένο, κρασώδες, μεταλλικό, ταγγό, άχυρο, κά που συναντώνται στο ελαιόλαδο

Για την επαλήθευση της ορθότητας της χρησιμοποιούμενης μεθόδου και της επάρκειας των δοκιμαστών, έγιναν συγκρίσεις με δείγματα ελαιολάδου τριών κατηγοριών εξαιρετικό, παρθένο και κοινό/μειονεκτικό, που αναλύθηκαν από την αναγνωρισμένη ομάδα οργανοληπτικής αξιολόγησης των Χημικών Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

Παράλληλα με τις εκπαιδεύσεις, έγινε προμήθεια και εγκαταστάθηκε όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διενέργεια των οργανοληπτικών αναλύσεων Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε κλιματιζόμενη αίθουσα δοκιμών, που εμπεριέχει ειδικά κατασκευασμένες καμπίνες με συσκευές θέρμανσης ελαιολάδου και ατομικό νιπτήρα, αίθουσα στρογγυλής τραπέζης για προβολές και διάφορες συζητήσεις της ομάδας Επίσης, αγοράσθηκαν τα ειδικά υάλινα ποτήρια δοκιμών, οι συσκευές θέρμανσης, πάγκοι εργασίας, ψυγεία, που είναι όλα απαραίτητα για τη διενέργεια μιας οργανοληπτικής δοκιμής

Η ομάδα των δοκιμαστών της ΕΑΣ Μεραμβέλλου αποτελείται από μέλη από ολόκληρη την Κρήτη, με εμπειρία και γνώσεις πάνω στο ελαιόλαδο και συγκεκριμένα από τους
– Μαστοράκη Δημήτριο, Πρόεδρο ΕΑΣ Μεραμβέλλου
– Σιγανού Ζαχαρένια, Υπεύθυνη τμήματος Ελαιολάδου ΕΑΣ Μεραμβέλλου
– Παπαχρυσάνθου Ιωάννη, Υπεύθυνο επιδοτήσεων ΕΑΣ Μεραμβέλλου
– Παρλαβάτζα Μαρία, χημικό ΕΑΣ Σητείας
– Ξενικάκη Πολύδωρα, χημικό ΕΑΣ Σητείας
– Ζωάκη Νικόλαο, χημικό ΕΑΣ Πεζών
– Χιωτάκη Ζαχαρία, τμήμα πωλήσεων ΕΑΣ Πεζών
– Δρακωνάκη Ελένη, γεωπόνο ΔΑΑ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου
– Λαμπράκη Ελένη, γεωπόνο ΔΑΑ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου
– Καλιτσουνάκη Μαρία, χημικό ΕΑΣ Μονοφατσίου
– Σπανουδάκη Μαρία, χημικό ΕΑΣ Μυλοποτάμου

Εκτός από τους παραπάνω που αποτελούν τα βασικά μέλη της ομάδας, κατά καιρούς εκπαιδεύονται και άλλα μέλη για να συμμετάσχουν αργότερα και αυτά στην ομάδα δοκιμαστών Από τον Απρίλιο του 2009 έως και σήμερα, οι συναντήσεις της ομάδας έχουν εντατικοποιηθεί και έχει ήδη ξεκινήσει εκπαίδευση σε ελαιόλαδα που παράγονται από άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και Ισπανίαnbsp

Η δράση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και τελικά το εργαστήριο επιθεωρήθηκε και διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ, με αριθμό πιστοποιητικού 655/12-02-2010, ως ανταμοιβή όλης της παραπάνω προσπάθειας που καταβλήθηκε Η δαπάνη ανήλθε σε 50000 ευρώ που καλύφθηκαν από τα προγράμματα των ΟΕΦ με τους κανονισμούς 1331/04 και 2080/05 Με το τρέχον πρόγραμμα του 867/08 η ομάδα των γευσιγνωστών θα διευρυνθεί με νέα μέλη και θα βελτιώσει την εξειδίκευσή της με ελαιόλαδα άλλων ποικιλιών και χωρών Σήμερα είναι γεγονός ότι το εργαστήριο της ΕΑΣ Μεραμβέλλου είναι πλέον το μοναδικό σε ολόκληρη την Κρήτη και το τρίτο πανελλαδικά διαπιστευμένο εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Παρθένου Ελαιολάδου

Αναλαμβάνει και επισήμως την εξέταση δειγμάτων ελαιολάδου και την έκδοση των αντίστοιχων εκθέσεων δοκιμών σε όποιον παραγωγό, φορέα ή εταιρία το επιθυμεί

Σχετικά άρθρα

Ακολουθήστε μας

5,044FansLike
1,570FollowersFollow
119SubscribersSubscribe
Ελιά & Ελαιόλαδο: Τεύχος 98

Πρόσφατα άρθρα

Επιλεγμένα