Συμμαχία στον ελαιοκομικό τομέα μεταξύ των εκδοτικών οίκων Olimerca (Ισπανίας) και Άξιον Εκδοτική (Ελλάδας)

10 Απριλίου 2020, η ισπανική σημαία κυματίζει στο ελληνικό κοινοβούλιο σε ένδειξη συμπαράστασης στην πανδημία του κορωνοϊού

Alianza en el sector editorial del olivar y el aceite de oliva

Olimerca y Axion estrechan lazos de comunicación

Olimerca.-  En un mundo cada vez más globalizado, donde cada día hay menos fronteras en el comercio y la información, también el sector editorial profesional y especializado se une a esta tendencia de futuro. Y por ello, desde Olimerca hemos dado un paso hacia adelante para seguir estrechando lazos de cooperación y colaboración con instituciones y otros medios de comunicación, con el objetivo de favorecer la difusión y la divulgación de todo lo que acontece en este importante sector del olivar y del aceite de oliva.

En esta línea, hoy nos complace anunciar el acuerdo de colaboración que hemos alcanzado con  la editorial griega Axion con el objetivo de ofrecer una mayor y mejor información sectorial del olivar, el aceite de oliva, la aceituna de mesa, y otros sectores relacionados; siempre bajo el marco de la independencia, transparencia y rigor que son los valores que caracterizan a Olimerca.

Esta alianza se enmarca dentro del marco estratégico que mantiene Olimerca desde sus inicios de establecer sinergias empresariales tanto a nivel nacional como internacional, en aras de alcanzar un mayor nivel de calidad y rigor informativo.

En estos momentos compartir información de calidad, veraz y rigurosa es muy importante para ayudar a mejorar los conocimientos de toda la cadena de valor del aceite de oliva y la aceituna de mesa.

Ανακοίνωση Olimerca


 

Tο Olimerca και η Άξιον Εκδοτική (Ελιά & Ελαιόλαδο, olivenews.gr)
ενισχύουν τους δεσμούς της επικοινωνίας

Σε έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου καθημερινά αποδυναμώνονται τα σύνορα στο εμπόριο και την πληροφόρηση, ο επαγγελματικός, εξειδικευμένος τομέας των
εκδόσεων, συμμετέχει ενεργά σε αυτή την τάση του μέλλοντος. Για αυτόν τον λόγο, από την Ισπανική Olimerca και την Ελληνική Άξιον Εκδοτική κάναμε ένα βήμα μπροστά με σκοπό να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους δεσμούς συνεργασίας με οργανισμούς και μέσα
ενημέρωσης, με στόχο τη διάδοση όλων όσων συμβαίνουν σε αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συμφωνία συνεργασίας που έχουμε επιτύχει με την Ισπανική εκδοτική εταιρεία Olimerca με σκοπό να προσφέρουμε πληρέστερες, έγκυρες πληροφορίες στον τομέα της ελαιοκομίας,
πάντα στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της ακεραιότητας των αξιών που χαρακτηρίζουν την Άξιον Εκδοτική.

Αυτή η συμμαχία εντάσσεται στο στρατηγικό πλαίσιο που ακολουθεί η Άξιον Εκδοτική από την ίδρυσή της (1992), για τη δημιουργία επιχειρηματικών συνεργιών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να επιτυγχάνεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και ακεραιότητας της πληροφόρησης.

Στην εποχή που διανύουμε η δημοσιότητα ποιοτικών, αληθινών και ακέραιων ειδήσεων είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της πληροφόρησης και την υποστήριξη της αλυσίδας αξίας (value chain) ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.

Η ανακοίνωση της Άξιον Εκδοτική