Παρέμβαση Καραμίχα για τα ΠΟΠ

0

image
Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπουργών Παναγιώτη Λαφαζάνη και Βαγγέλη Αποστόλου, προκειμένου «να αρθούν παρεκκλίσεις να εμπεδωθεί η αξιοπιστία του εγχώριου συστήματος ποιότητας στην αγορά και να ενισχυθεί η θέση των παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα», ζητά ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ με σχετική επιστολή.

Σύμφωνα με τον Τζανέτο Καραμίχα: «δεν φαίνεται να διασφαλίζεται στα προϊόντα με ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) της χώρας, όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές, μια και καταστρατηγείται η απαίτηση ταυτοποίησής τους εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής».

Ολόκληρη η επιστολή

1. Κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη
    Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
     Περιβάλλοντος & Ενέργειας
     Fax : 210-6969701

2. Κύριο Ευάγγελο Αποστόλου
    Αναπληρωτή Υπουργό
    Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
    Περιβάλλοντος & Ενέργειας
    Αχαρνών 2, Αθήνα 
    Fax: 210-5237904

12.3.2015

                                                                                                                 120

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως είναι γνωστό η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στους παραγωγούς αγροτικών-διατροφικών προϊόντων, ιδιαίτερα σε εκείνους που παράγουν τρόφιμα με γεωγραφικές ενδείξεις σε μειονεκτικές περιοχές της περιφέρειας, αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την απόδοση προστιθέμενης αξίας στην τοπική οικονομία, αλλά και για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Η προοπτική όμως αυτή δεν φαίνεται να διασφαλίζεται στα προϊόντα με ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) της χώρας, όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές, μια και καταστρατηγείται η απαίτηση ταυτοποίησής τους εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Επισημαίνεται ότι η αναγκαιότητα αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012, στο άρθρο 5 του οποίου ρητά αναφέρεται ότι για την ταυτοποίηση ενός προϊόντος με “ονομασία προέλευσης” απαιτείται όλα τα στάδια της παραγωγής (παραγωγή, μεταποίηση, προπαρασκευή, συσκευασία) να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής του προϊόντος. Ωστόσο η απαίτηση αυτή δεν τηρείται όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Μητρώου του Οργανισμού ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” που αφορά σε ορισμένες επιχειρήσεις στις οποίες έχει εγκριθεί η δυνατότητα χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ χωρίς αντικειμενικά να τη δικαιούνται.

Πραγματικά, όπως προκύπτει από πρόσφατη έκδοση (20.2.2015) του αναφερόμενου Μητρώου, την οποία επισυνάπτουμε για την ενημέρωσή σας, 40 και πλέον επιχειρήσεις αν και τυποποιούν ελαιόλαδα ΠΟΠ εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής τους, έχουν αποκτήσει δικαίωμα χρήσης της ένδειξης ΠΟΠ με εγκεκριμένη διάρκεια ισχύος που συχνά υπερβαίνει την επόμενη διετία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης, της οποίας οι παραγωγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Χαϊδάρι Αττικής, που έχει κριθεί δικαιούχος τυποποίησης-χρήσης τριών ελαιόλαδων ΠΟΠ (Σητείας Λασιθίου Κρήτης, Κολυμβαρίου Χανίων Κρήτης, Καλαμάτας). Ανάλογη περίπτωση διαπιστώνεται σε επιχείρηση με παραγωγικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα Γλυκά Νερά Αττικής, η οποία έχει επίσης κριθεί δικαιούχος τυποποίησης-χρήσης τριών επίσης ελαιόλαδων ΠΟΠ (Κολυμβαρίου Χανίων Κρήτης, Καλαμάτας, Κρανιδίου Αργολίδας). Δεν λείπουν εξάλλου περιπτώσεις έγκρισης πολλαπλών δικαιωμάτων χρήσης σε επιχειρήσεις εκτός Νομού Αττικής, όπως για παράδειγμα επιχείρηση που είναι εγκαταστημένη στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, στην οποία έχει εγκριθεί η δυνατότητα να τυποποιεί-εμπορεύεται δύο κατηγορίες ελαιόλαδου ΠΟΠ (Σητείας, Καλαμάτας) και μια κατηγορία επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ (Θρούμπα Θάσου).

Τα αναφερόμενα παραδείγματα – και όχι μόνο, πέραν της αρνητικής επίδρασης στην αγορά των γεωγραφικών περιοχών της περιφέρειας όπου παράγονται, τυποποιούνται και εμπορεύονται τα αναφερόμενα προϊόντα, συνιστούν περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των ελαιοκαλλιεργητών μελών τους, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες παραπλάνησης στους καταναλωτές ως προς την πραγματική καταγωγή προϊόντων με ονομασία προέλευσης.

Έπειτα από τα προηγούμενα θεωρούμε αναγκαία την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να αρθούν οι παρεκκλίσεις αυτές, να εμπεδωθεί η αξιοπιστία του εγχώριου συστήματος ποιότητας στην αγορά και να ενισχυθεί η θέση των παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ

Τζανέτος Καραμίχας 

————————-
Πηγή: paseges.gr