Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Ημερίδα για την Ελιά και την κλιματική αλλαγή

Ημερίδα για την Ελιά και την κλιματική αλλαγή, διοργανώνει η Επιχειρησιακή Ομάδα OLIVEALARM, την Παρασκευή 26 Μαΐου στη Λακωνία και πιο συγκεκριμένα στο χώρο εκδηλώσεων Συλλόγου Γυναικών Συκέας Δήμου Μονεμβασίας.

Στόχος της Επιχειρησιακής Ομάδας OliveAlarm, που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 16.1-16.5 Συνεργασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ, είναι η μείωση των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής μέσω ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για δύο βιοτικούς (δάκος, κυκλοκόνιο) και αβιοτικούς κινδύνους με έμφαση στην έλλειψη νερού και σε ακραίες θερμοκρασίες  (παγετός/καύσωνας). Σήμερα η πληροφορία αυτή δίνεται σε επίπεδο Νομού, με αποτέλεσμα οι ακολουθούμενοι χειρισμοί να μην είναι οι αποτελεσματικότεροι καθώς οι μη εντοπισμένοι χωρικά & κατ’ είδος κίνδυνοι μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβάλλουσες χρησιμοποιούμενες ποσότητες φυτοφαρμάκων ή σε ανορθολογικές αρδεύσεις. Σημαντική παράμετρος για την επιτυχία της έγκαιρης προειδοποίησης είναι η παρεχόμενη πληροφορία να είναι εύκολα κατανοητή από τον χρήστη (αγρότη, γεωπόνο-σύμβουλο) γεγονός που προϋποθέτει εύχρηστο λογισμικό & υποστήριξη ενημερώσεων ακόμη & χωρίς έξυπνες συσκευές. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους γεωπόνους-συμβούλους των δύο Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ) να παρέχουν προσωποποιημένες & εξειδικευμένες κατά περίπτωση συμβουλές. Με τις συγκεκριμένες δράσεις επιτυγχάνονται οι κάτωθι στόχοι:

-Εξοικείωση χρηστών-αγροτών με νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

-Μείωση των εισροών, προστασία του περιβάλλοντος, μείωση του κόστους παραγωγής.

-Σταθεροποίηση ή/και αύξηση της απόδοσης και ποιότητας παραγωγής.

-Διασφάλιση του γεωργικού περιβάλλοντος για τις επόμενες γενεές.

-Ενίσχυση της προσαρμογής της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα στην Κ.Α.

-Εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών σύμφωνες με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας.

Η Επιχειριακή Ομάδα OliveAlarm αποτελείται από:

  • Την Ακαδημία Αθηνών (Συντονιστής)
  • ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου
  • OPENIT, εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
  • ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε., Λακωνία
  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιών Ρουμάτων, Χανιά Κρήτης

Δείτε το πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ.