Σεμινάριο για τη βιώσιμη διαχείριση για την ελαιοκαλλιέργεια (Ανανεωμένο)

0

Tριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μέθοδοι Βιώσιμης Διαχείρισης για την Ελαιοκαλλιέργεια» συνδιοργανώνουν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής με το Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο στις 11, 12 και 13 Νοεμβρίου 2013, με ώρα έναρξης 08:30 π.μ.

Τα θέματα που θα αναλυθούν είναι τα εξής:

– Συστήματα διαχείρισης ελαιώνων
– Εγκατάσταση ελαιώνα
– Άρδευση της ελιάς
– Λίπανση ελαιώνα
– Κλάδεμα ελαιόδεντρων
– Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία ελιάς
– Επεξεργασία ελαιόκαρπου & ποιότητα ελαιολάδου
– Παρασκευή επιτραπέζιων ελιών
– Οργανοληπτική μέθοδος επιτραπέζιας ελιάς
– Σχήματα πιστοποιημένης ποιότητας στην ελαιοκομία
– Εμπορία και προώθηση ελαιολάδου.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων με επιτόπιες επισκέψεις σε ελαιώνες της περιοχής.

image

 Ακολουθεί το πρόγραμμα των ημερίδων:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
11 – 13 Νοεμβρίου 2013

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

08:30-08:50: Προσέλευση – Εγγραφές εκπαιδευομένων.
08:50-09:00 Χαιρετισμοί

Διαλέξεις:
09:00-09:30: “Συστήματα διαχείρισης ελαιώνων με έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση και στη βιολογική γεωργία”
Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
09:30-10:00:“Εγκατάσταση ελαιώνα: προσαρμογή στις εδαφο-κλιματικές συνθήκες και επιλογή κατάλληλων ποικιλιών με έμφαση στον τοπικό γενετικό πλούτο”
Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
10:00-10:15: Διάλειμμα
10:15-10:45 : “Άρδευση της ελιάς. – Ποιότητα νερού”
Εισηγητής: Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
10:45-11:15: “Λίπανση ελαιώνα”
Εισηγητής: Δρ. Γ. Ψαρράς, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
11:15-11:30: Διάλειμμα
11:30-12:00: “Κλάδεμα ελαιοδέντρων”
Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’
12:00-13:00: Διάλειμμα
13:00: Αναχώρηση για πρακτική άσκηση στον αγρό
16:30: Λήξη πρακτικής άσκησης

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

08:30: Προσέλευση εκπαιδευομένων

Διαλέξεις:
08:45-09:15: “ Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία της ελιάς”
Εισηγήτρια: Δρ. Κ. Βαρίκου, Επιστ. Συνεργάτης Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’
09:15-9:45 : “Επεξεργασία ελαιοκάρπου και ποιότητα ελαιολάδου”
Εισηγήτρια: Δρ. Ευαγ. Στεφανουδάκη
9:45-10:00: Διάλειμμα
10:00-10:30: “ Παρασκευή επιτραπέζιων ελιών”
Εισηγήτρια: Δρ Χρ. Τάσσου, Ερευνήτρια Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ- “ΔΗΜΗΤΡΑ”
10:30-11:00: “Οργανοληπτική μέθοδος για την επιτραπέζια ελιά”
Εισηγήτής: Δρ. Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος, Εθνικός panel leader, Προϊστάμενος Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Χαλκιδικής
11:00-11:30: “ Σχήματα πιστοποιημένης ποιότητας στην ελαιοκομία”
Εισηγητής: Δρ. Λ. Ζαρκάδας, Προϊστάμενος Δ/νσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών, Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’
11:30-11:45 : Διάλειμμα
11:45-12:15: “ Εμπορία και προώθηση ελαιολάδου”
Εισηγητές: Μ. Ράππου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, π. Υπεύθυνη Τομέα Προώθησης ΔΣΕ
12:15-13:00: Ελαφρύ γεύμα
13:00: Αναχώρηση για πρακτική άσκηση στον αγρό
16:30: Λήξη πρακτικής άσκησης

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

09:00-11:00: Τεχνική συνάντηση φορέων για τη σύνταξη τοπικού στρατηγικού σχεδίου αειφόρου ελαιοκομίας
11:00-11:30: Διάλειμμα
11:30-13:30: Συνέχεια τεχνικής συνάντησης
14:00. Λήξη εργασιών εκπαίδευσης

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013 στις Σέρρες και
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 στην Κατερίνη:

8.15– 8.45: Προσέλευση – εγγραφές
8.45 – 9.00 : Χαιρετισμοί κ.λπ.
9.00-10.00: “Εγκατάσταση ελαιώνα, επιλογή κατάλληλων ποικιλιών, κλάδεμα, συστήματα διαχείρισης”
Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’
10.00-10.30: “Λίπανση ελαιώνα”
Εισηγητής: Δρ. Γ. Ψαρράς, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
10.30-11.00: “ Άρδευση ελαιώνα – Ποιότητα νερού”
Εισηγητής: Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.
11.00-11.30: Διάλειμμα
11.30-12.00: “Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία ελιάς”
Εισηγήτρια: Δρ. Κ. Βαρίκου, Επιστ. Συνεργάτης Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’
12.30 -13.00: “Μετα-συλλεκτικοί χειρισμοί – διαχείριση αποβλήτων”
Εισηγητές: Γ. Κουμπούρης, Κ. Χαρτζουλάκης
13.00 – 14.00: “Ποιότητα ελαιολάδου”
Εισηγήτρια: Δρ. Ευαγ. Στεφανουδάκη
14.00-15.00: Ερωτήσεις – συζήτηση
15.00: Τέλος ημερίδας