Παράταση υποβολής περιλήψεων για το 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης

Μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2019 παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων για το 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον.

Το 3ο Συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) και την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GIS).

To Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 11-12-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://gis2019.aua.gr/ στην οποία έχει αναρτηθεί και το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα ή επικοινωνήστε στο 210 529 4087, καθώς και ηλεκτρονικά στο gis2019@aua.gr