Διαδικτυακή εκδήλωση από το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ

Η εκδήλωση αφορά όσους ενδιαφέρονται για αξιοποίηση βιομάζας που προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα (αγροτικά υπολείμματα, δευτερογενή υπολείμματα παραγωγής τροφίμων, ενεργειακές ή βιομηχανικές καλλιέργειες) για την παραγωγή νέας αξίας.

0

Διαδικτυακή εκδήλωση διοργανώνεται από το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλους εταίρους στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου AgroBioHeat.

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση του ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ:

Αγαπητές/Αγαπητοί,

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο του έργου AgroBioHeat, το οποίο συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΚΕΤΑ, διοργανώνεται matchmaking event με τίτλο “Bringing value to agrobiomass” στις 10-11 Φεβρουαρίου 2021.

Οι δηλώσεις συμμετοχής και ο προγραμματισμός των συναντήσεων γίνονται από εξειδικευμένη πλατφόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://bringing-value-to-agrobiomass.b2match.io/

Ποιους αφορά η εκδήλωση και γιατί να συμμετέχετε στις διαδικτυακές συναντήσεις Β2Β;

Η εκδήλωση αφορά όσους ενδιαφέρονται για αξιοποίηση βιομάζας που προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα (αγροτικά υπολείμματα, δευτερογενή υπολείμματα παραγωγής τροφίμων, ενεργειακές ή βιομηχανικές καλλιέργειες) για την παραγωγή νέας αξίας: ενέργεια και ενεργειακά προϊόντα, χημικά, βιο-εμπορεύματα, βιοδιυλιστήρια, διαχείριση και εφοδιαστική βιομάζας, κλπ.

 Στα Β2Β θα έχετε την ευκαιρία να συναντηθείτε διαδικτυακά με εκπροσώπους άλλων επιχειρήσεων καθώς και ερευνητικών και ακαδημαϊκών οργανισμών προκειμένου να συζητήσετε τεχνολογικές και άλλου είδους επιχειρηματικές συνεργασίες (πχ. κοινή υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση) στις παραπάνω θεματικές κατηγορίες.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια/πληροφορία.

Μανώλης Καραμπίνης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/EKETA, +30 211 1069500, karampinis@certh.gr

Κωνσταντίνα Παπασιδέρη, Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας/ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ,+30 216 9002933, papasideri@paseges.gr »