Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Δράση μεταφύτευσης ελαιοδέντρων στη Σχοινούσα

η δράση βρίσκεται ενταγμένη στο εκπαιδευτικό δίκτυο δράσης «Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη»

Μια τυχαία αναζήτηση στο διαδίκτυο πρόσφερε καινούριες ιδέες και έγινε η αφορμή να πραγματοποιηθεί η δράση του σχολείου μας. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και εξελίσσεται στην Ελλάδα πρόγραμμα μεταφύτευσης ελαιοδέντρων που προέρχονται από τις δραστηριότητες της ΕΡΓΟΣΕ με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Προτείναμε στο τμήμα κοινωνικού έργου της εταιρείας να υιοθετήσουμε ελαιόδεντρα. Μάλλον στο αίτημά μας αυτό οι ουρανοί ήταν ανοιχτοί. Ο υπεύθυνος της δράσης και προϊστάμενος του τμήματος απαλλοτριώσεων  κ. Β. Ξουραφάς αγκάλιασε την πρόταση και το όνειρό μας. Τις επόμενες μέρες έπρεπε να διευθετηθούν τεχνικά ζητήματα σχετικά με το χώρο φύτευσης , το μέγεθος των ελαιοδέντρων και  τα απαραίτητα μηχανήματα εκσκαφής. Και σε αυτή την περίπτωση σταθήκαμε τυχεροί, οι επαγγελματίες χωματουργικών έργων του νησιού μας υποστήριξαν ολόθερμα και δεσμεύτηκαν να μας βοηθήσουν όπως και πράγματι έγινε. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει  να γίνει στην ευγενική χορηγία της ναυτιλιακής εταιρείας BLUE STAR FERRIES που με αμεσότητα εξασφάλισε τα κόμιστρα ώστε να μετακινηθούν άνθρωποι και φυτά. Επιβάλλεται  να σημειωθεί ότι κάθε ελαιόδεντρο προκειμένου να μετακινηθεί συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Στο σχολείο μας πραγματοποιείται για το σχολικό έτος 2022-2023 περιβαλλοντικό πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα «Υιοθετώ δέντρα- ελαιόδεντρα στην αυλή του σχολείου μου». Επιπλέον η δράση μας βρίσκεται ενταγμένη στο εκπαιδευτικό δίκτυο δράσης «Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη», μια πρωτοβουλία συνεργασία Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία , Δήμων και Δασικών Υπηρεσιών της Βόρειας  Ελλάδας , καθώς και στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Ελιά»  του ΚΠΕ Καλαμάτας.

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η δράση μέσα σε κλίμα χαράς και συνεργασίας πολλών κατοίκων του νησιού, των  εκπαιδευτικών, των  μαθητών και των γονέων τους .

Της Διευθύντριας του σχολείου κυρίας Σοφία Αντωνιάδου