Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Εκδόθηκε το Τεχνικό Δελτίο Ελιάς από το Περιφερειακό Κέντρο Ιωαννίνων

Πριν από λίγες ημέρες είχε δημοσιευτεί το Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Ελιά από το Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Περιφερειακού Κέντρου Ηρακλείου. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του αντίστοιχου Τμήματος από τα Ιωάννινα να εκδώσει το Τεχνικό Δελτίο για την Ελιά.

 

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή για την εξάπλωση του κυκλοκονίου, του γλοιοσπορίου, της καρκίνωσης και της καπνιάς, παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες για πρόληψη απέναντι σε αυτές τις ασθένειες, δίνοντας έμφαση στα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την κάθε μία από τις προσβολές αυτές και βοηθούν στη διάγνωσή τους.

 

Αναλυτικά το Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Π.Κ.Π.Φ.Π. Ιωαννίνων, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: