CLARION: Το ευρωπαϊκό έργο που φέρνει το Industry 4.0 στην ελληνική αγορά

Η πλατφόρμα CLARION ενσωματώνει τις υπηρεσίες και τα συστήματα της RISA και του ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το CLARION είναι ένα πείραμα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου CloudiFacturing. Το τελευταίο προσέφερε χρηματοδότηση σε καινοτόμα έργα έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής και συγκεκριμένα στον κλάδο της ψηφιοποίησης του τομέα παραγωγής. Στόχος του ευρωπαϊκού έργου είναι να αυξήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων τους μέσα από τη χρήση cloud/HPC μοντελοποίησης και εξομοίωσης, δεδομένου ότι λιγότερο από το 25% του συνόλου των επιχειρήσεων επωφελούνται από καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα παραγωγής.

Στο έργο CLARION που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ερευνητικό έργο συμμετέχουν οι PLEGMA LABS από την Ελλάδα, η RISA από την Γερμανία, το ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και η εταιρεία ΕΛΣΑΠ, αποτελώντας ένα από τα 7 επιλεγμένα πειράματα στα πλαίσια του CloudiFacturing wave 3 experiments.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, έχοντας επιτύχει τη δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας σε πραγματικές συνθήκες για παραπάνω από 3 μήνες. Αυτό πραγματοποιήθηκε μετά από 9 μήνες εντατικής ανάπτυξης και υλοποίησης διάφορων υπηρεσιών μέσω cloud.

Η πλατφόρμα CLARION που αναπτύχθηκε από την PLEGMA LABS και ενσωματώνει τις υπηρεσίες και τα συστήματα της RISA και του ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, προσφέρει ανάλυση δεδομένων ηλεκτρικής κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας τους πόρους των Cloudbroker και Cloudsigma. Η ανάλυση των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω της συλλογής δεδομένων με τη χρήση αισθητήρων και μετρητών που εγκαταστάθηκαν στη ραφιναρία της ΕΛΣΑΠ στο Ναύπλιο. Στη συνέχεια, τα δεδομένα επεξεργάζονται και μεταφέρονται στο cloud, με τη χρήση τεχνολογιών IoT (Internet of Things), συνδυάζοντας διάφορες τεχνολογίες με μία ενοποιημένη και ολιστική προσέγγιση (Ενεργειακή Διάσπαση – Energy Disaggregation, Σύστημα Υποβοήθησης Λήψης Αποφάσεων – Decision Support System, Παρακολούθηση της Υγείας της Συσκευής – Device Health Monitoring). Αποτέλεσμα της πολύμηνης υλοποίησης είναι μία πλατφόρμα παρακολούθησης που συμπεριλαμβάνει εργαλεία υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για συστήματα βασισμένα σε ηλεκτροκινητήρες (Electric Motor Driven Systems – EMDS), τα οποία βοηθούν τους χειριστές του εργοστασίου, προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και να βελτιώσουν την απόδοση των διαδικασιών τους.

Η πλατφόρμα CLARION περιλαμβάνει, επίσης, πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως τις ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για προγραμματισμένες ενέργειες συντήρησης, την κατανάλωση ισχύος ανά παρτίδα και την καταμέτρηση ωρών λειτουργίας των μηχανημάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των χρηστών, χάρη στη συνεχή αλληλεπίδραση των τεχνικών εταίρων με τους πραγματικούς χρήστες που εργάζονται στο εργοστάσιο ελαιολάδου της ΕΛΣΑΠ.

Η επίδειξη του CLARION ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 3 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, όπου οι ειδικοί του CloudiFacturing παρείχαν προτάσεις για τη βελτίωσή του κατά την τελική του αξιολόγηση. Στη συνέχεια, οι τεχνικοί εταίροι εφάρμοσαν τις προτάσεις βελτίωσης, παρέχοντας μια ισχυρή και αποτελεσματική πλατφόρμα που συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες. Το αποτέλεσμα είναι μια διαδικτυακή λύση (cloud solution) για την παρακολούθηση του βιομηχανικού εξοπλισμού και ένα εργαλείο παροχής στοχευμένων προτάσεων σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και του σχεδίου – προγραμματισμού συντήρησης της εγκατάστασης, για την αποφυγή αστοχιών και διακοπής της διαδικασίας παραγωγής, που διατίθεται μέσω του CloudiFacturing Digital Marketplace.

Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ελπιδοφόρα, ικανοποιώντας τους σχετικούς δείκτες που είχαν τεθεί κατά την έναρξη του έργου. Η κοινοπραξία των εταίρων που συμμετείχε στο CLARION θα επικεντρωθεί στο εξής στην αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του CLARION, καθώς και για την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ε.Ε.

Ναύπλιο, 16/3/2021