«Αντίδοτο» στους περιορισμούς του COVID-19 η τηλεργασία 

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και το αναγκαστικό κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων, με απόφαση της Κυβέρνησης, για τον περιορισμό των κρουσμάτων του Covid-19, ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις και εργαζομένους -όπου αυτό είναι δυνατόν- να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται μέσω τηλεργασίας. Της εργασίας δηλαδή από απόσταση, κάνοντας χρήση των σύγχρονων μέσων τηλεπικοινωνίας.

Με δεδομένο ότι τα μέτρα της πολιτείας για τον περιορισμό του εργατικού πληθυσμού, εντός των σπιτιώ,ν δείχνουν ότι θα συνεχιστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) δημοσίευσε έναν χρηστικό οδηγό που περιλαμβάνει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το θεσμικό πλαίσιο, τις συμβάσεις εργασίας κ.ά.

Ας δούμε αναλυτικά τι επισημαίνει ο ΣΕΒ για την τηλεργασία και πως μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί από επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτών που δραστηριοποιούνται στον ελαιοκομικό κλάδο (ελαιοτριβεία, τυποποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις κ.ά.).

τηλεργασία μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση τόσο της απειλής στη δημόσια υγεία, όσο και στη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας. Είναι εύκολη, και πρακτικά ανέξοδη διαδικασία που απαιτεί απλά τεχνολογικά μέσα. Προβλέπεται ήδη, ως μορφή οργάνωσης εργασίας, στο εθνικό δίκαιο με βάση το αρ. 5 του ν. 3846/2010 και στο προσάρτημα Β της ΕΓΣΣΕ 2006-2007.

– Εκτός συνθηκών κρίσης, δημιουργεί πολλαπλά επιπλέον οφέλη (από τη μείωση των μετακινήσεων, μέχρι την πρόσβαση στην εργασία συνανθρώπων μας με κινητικά προβλήματα). Προϋποθέτει, όμως, αλλαγή νοοτροπίας από πλευράς επιχειρήσεων, αλλά και των εργαζομένων και τη μετάβαση «από περιβάλλον ελέγχου σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης».

Ενδεικτικά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι:

– Ο αναγκαίος εξοπλισμός περιλαμβάνει πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογικά μέσα (Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, κ.λπ.) καθώς και συστήματα τηλεσυνεργασίας (teleconference, file sharing κ.λπ.). Υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων λύσεων χαμηλού ή και μηδενικού κόστους (ενδεικτικά Webex, Skype, Viber, Slack, Dropbox, Evernote, Google docs+hangouts, Zoom, Office 365).

Ένας συνεκτικός οδηγός για τη διενέργεια εξ αποστάσεως συναντήσεων του MIT Media Lab είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:

https://www.media.mit.edu/posts/a-few-simple-tips-for-better-online-meetings-covid-19-edition/

– Η τηλεργασία είναι κατάλληλη για όποια εργασία μπορεί να υλοποιηθεί μέσω υπολογιστή ή/και τηλεφώνου. Ενδεικτικά, θέσεις όπως καταχώριση και ανάλυση δεδομένων, τηλεφωνική και μέσω υπολογιστή υποστήριξη πελατών, τηλεφωνικές πωλήσεις, παραγγελιοληψία, συγγραφή κειμένων, ανάπτυξη λογισμικού, μελέτες, δημιουργικές δουλειές. Βέβαια, υπάρχουν και εργασίες που εξ αντικειμένου απαιτούν φυσική παρουσία και δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

-Δεν χρειάζεται να αλλάξουν οι συμβάσεις εργασίας αν πρόκειται για εφαρμογή της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 (και έως τις 10-4-2020). Υπό κανονικές συνθήκες, υπάρχουν συγκεκριμένες επίσημες και δεσμευτικές ανακοινώσεις και ανάλογη ενημέρωση, που πρέπει να γίνει από τις επιχειρήσεις προς τις δημόσιες αρχές. Το ορθότερο είναι με προσαρτήματα στις ατομικές συμβάσεις (όπου υπάρχουν).

– Η εφαρμογή της τηλεργασίας δεν επηρεάζει κανένα στοιχείο της υπάρχουσας σύμβασης εργασίας εκτός από τον τόπο απασχόλησης.

– Στην πράξη, τηλεργασία δεν σημαίνει πως οι εργαζόμενοι είναι απλώς διαθέσιμοι για δουλειά, αλλά ότι δουλεύουν κανονικά όπως θα δούλευαν στο γραφείο τους, απλά το κάνουν από το σπίτι. Η επικοινωνία με τηλεργαζόμενους γίνεται όπως ακριβώς θα γινόταν εάν βρίσκονταν στο γραφείο.

Απαραίτητη εξέλιξη είναι η μετάβαση από ένα περιβάλλον ελέγχου, σε ένα περιβάλλον αποτελεσμάτων και εμπιστοσύνης, δηλαδή με σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης και μέτρησης απόδοσης, τα οποία να βασίζονται περισσότερο στην επίτευξη προκαθορισμένων στόχων και λιγότερο στη φυσική παρουσία.

«Αντίδοτο» και ευκαιρία η τηλεργασία

Ο κ. Δημήτρης Βεργάδος, Δ/ντης Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης του ΣΕΒ, αναφέρει σχετικά με την τηλεργασία σε άρθρο του στο Έθνος της Κυριακής (15/3/2020): “Η τηλεργασία είναι αρκετά διαδεδομένη στις πιο ανεπτυγμένες χώρες κυρίως  της Βόρειας Ευρώπης –ενδεικτικά στη Δανία τηλε-εργάζεται σχεδόν το 20% των εργαζομένων -ενώ στις ΗΠΑ, Ηνωμένο βασίλειο και Καναδά, θεωρητικά σχεδόν το ήμισυ των θέσεων εργασίας μπορεί να περάσει σε καθεστώς μερικής τηλεργασίας. Στη χώρα μας με στοιχεία του 2017, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΣΕΒ, το ποσοστό των τηλεργαζομένων  αγγίζει το 5% περίπου, με τον ευρωπαικό μέσο να ακουμπά το 8,3%.

Η σχετική ελληνική υστέρηση συνδέεται κυρίως με τη διαχρονική δυσκολία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, λόγω των τεχνολογικών αλλαγών ή των νέων τάσεων οργάνωσης της εργασίας. Η ανάγκη για γόνιμο κοινωνικό διάλογο για το μέλλον της εργασίας, με ζητούμενο τις δημιουργικές λύσεις, υπό το φως των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, παραμένει επίκαιρη όπως έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει ο ΣΕΒ με σειρά δημοσίων παρεμβάσεων.  Η προώθηση της τηλεργασίας απαιτεί ένα πλαίσιο αυξημένης εμπιστοσύνης. Και μια αλλαγή κουλτούρας, μέσα στις επιχειρήσεις,  όπου η απόδοση δεν μπορεί να συνεχίσει να διασυνδέεται με την φυσική παρουσία.

Ο ΣΕΒ έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, ώστε το «αντίδοτο» της τηλεργασίας στις σημερινές έκτακτες συνθήκες, να αποτελέσει ευκαιρία για καλύτερη εργασία, υψηλότερη παραγωγικότητα και καλύτερη ποιότητα ζωής, αύριο.

Με πληροφορίες από το inews.gr