Αναγνωρίστηκε το ελαιόλαδο ΠΓΕ Χαέν

0
Ευγενική παραχώρηση SOVENA

Η Ε.Ε. αναγνώρισε ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης το ελαιόλαδο της Χαέν. Με 90% να προέρχεται από την ποικιλία πικουάλ, η Χαέν καλύπτει 500.000 τόνους περίπου της Ισπανικής παραγωγής. Με δεδομένο τον υψηλό βαθμό οργάνωσης (συνεταιρισμοί, εταιρείες, τοπική αυτοδιοίκηση, αυτόνομη περιφέρεια, πανεπιστήμια κ.λπ.) της επαρχίας αυτής, καταλαβαίνει κανείς την ισχύ που αποκτά το ΠΓΕ Χαέν (προγράμματα, εμπορική προώθηση και όχι μόνο).

Να προσθέσω μόνο ότι οι Ισπανοί επέλεξαν το ΠΓΕ και όχι το ΠΟΠ (όπως άλλωστε και η Τοσκάνη έχει επιλέξει το ΠΓΕ για το ελαιόλαδό της). Όλα αυτά υπενθυμίζουν για μια ακόμη φορά πόσο λάθος αποτέλεσε η απόρριψη της ΠΓΕ ελιά Καλαμάτας με το επιχείρημα από κάποιους “παντογνώστες”, που θεωρούσαν το ΠΟΠ “ανώτερο” (!) και το ΓΠΕ “κατώτερο”(!!)