Ακύρωση της ΠΟΠ ελιάς Καλαμάτας ζητά η ΠΕΜΕΤΕ!

0

image

Στις 22/03/2013 κατατέθηκε από την ΠΕΜΕΤΕ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αίτημα Ακύρωσης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης επιτραπέζιας ελιάς : «ΚΑΛΑΜΑΤΑ»-ελιά Καλαμάτας, η οποία δεν λειτούργησε σύμφωνα με τον προορισμό της και δεν ωφέλησε τους παραγωγούς ή την εθνική οικονομία.

Η ΠΕΜΕΤΕ από το 2003 καταβάλει συνεχείς προσπάθειες με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και προς κάθε αρμόδιο φορέα για την ανεύρεση λύσης σχετικά με την ομαλή διακίνηση της ταυτόσημης – δημοφιλούς εμπορικής ονομασίας Kalamata olives που κυκλοφορεί νόμιμα από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα στις αγορές του εξωτερικού.

Δυστυχώς, λόγω των τελευταίων εξελίξεων κατέστη σαφές ότι, το Αίτημα Ακύρωσης της Π.Ο.Π.«ΚΑΛΑΜΑΤΑ»-ελιά Καλαμάτας αποτελεί την αναγκαία και σύννομη λύση, προκειμένου να μην αυξηθούν τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις εξαγωγές του προϊόντος το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα :

(1) Την μείωση του εισερχόμενου συναλλάγματος από τις πωλήσεις του στις διεθνείς αγορές
(2) Τον διαφαινόμενο κίνδυνο απαξίωσης του προϊόντος, με άμεσο αντίκτυπο στους έλληνες αγρότες – ελαιοπαραγωγούς
(3) Την απώλεια της προστιθέμενης αξίας από την χώρα μας καθώς την καρπούνται άλλες χώρες κάνοντας την μεταποίηση, τυποποίηση, επεξεργασία και συσκευασία του προϊόντος εκτός Ελλάδας
(4) Την παρακώλυση της ελεύθερης κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με τους κανόνες του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού.