Ακόμη εξετάζουν στις Βρυξέλλες την επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτα

0

ΔΕΝ ΕΧΕΙ προχωρήσει το θέμα επέκτασης της ζώνης του ΠΟΠ Καλαμάτα ώστε να συμπεριλάβει το ελαιόλαδο όλης της Μεσσηνίας. Αυτή την πληροφορία έδωσε στο γράφοντα ανώτερο υπηρεσιακό στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που μιλάει με τις Βρυξέλλες, διευκρινίζοντας ότι οι απαντήσεις σε ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εστάλησαν στα τέλη Ιουνίου «είναι σε διαδικαστικό στάδιο, καθαρά υπηρεσιακό» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αρμόδια υπάλληλος της Κομισιόν εξετάζει το θέμα και στη συνέχεια αυτό θα απασχολήσει τους ανωτέρους της και τη νομική υπηρεσία, ενώ είναι πιθανόν να φτάσει και στους υπευθύνους για το ελαιόλαδο, ο επικεφαλής των οποίων είναι Έλληνας. «Θέλει λίγο χρόνο», μας είπε το στέλεχος του ελληνικού υπουργείου, επισημαίνοντας ότι και στην Κοινότητα όσοι ασχολούνται με τέτοια ζητήματα είναι λίγοι και έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας.

Επισημάναμε πως η αρμόδια υπάλληλος, όταν είχε στείλει ερωτήματα ζητώντας πληθώρα διευκρινίσεων από την ΕΑΣ Μεσσηνίας που υπέβαλε το αίτημα, εξηγούσε πως αυτές αποτελούν τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις εκ μέρους της, άρα μπορεί η υπηρεσία της να είχε κι άλλες στη συνέχεια, ενώ τόνιζε πως είναι πολύ πιθανόν να διατυπώσει ερωτήματα και η νομική υπηρεσία. «Δεν υπάρχουν ερωτήματα από τη νομική τους υπηρεσία», μας είπε το στέλεχος του ΥΠΑΑΤ, τονίζοντας πως εκ μέρους του ελληνικού υπουργείου υπάρχει συνεργασία και παροχή στοιχείων και διευκρινίσεων προς τις Βρυξέλλες. Το στέλεχος του υπουργείου εκτιμά, πάντως, ότι «είμαστε σε καλό δρόμο».