Αίτηση καταχώρισης του ελαιολάδου “Κρήτης” στο μητρώο των ΠΓΕ

0

Επανήλθε στο προσκήνιο μια παλιά ιδέα, η συνένωση του κρητικού ελαιόλαδου κάτω από μια ενιαία γεωγραφική ένδειξη. Στο παρελθόν είχε προταθεί το ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), κάτι που για πολλούς λόγους δεν έστεκε, ενώ τώρα επιλέχθηκε το ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) βασιζόμενο στη φήμη του νησιού. Η Κρήτη διαθέτει ήδη 10 ΠΟΠ και 2 ΠΓΕ ελαιόλαδα, συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει ένας επανακαθορισμός βασιζόμενος σε μια ενιαία παραγωγική και εμπορική στρατηγική.

Μπορείτε να διαβάσετε την αίτηση καταχώρισης στο ΥΠΑΑΤ  εδώ.

(φωτό, Κρητικό τοπίο, ευγενική παραχώρηση του Αντρέα Σμαραγδή)