Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Καλό μήνα!

Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει!