Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Έλαια ηγγυημένα και πολυτελείας: CALAMATA & AVIA

Μια φωτογραφία 1.000 λέξεις με αφορμή την ένταξη και του καλαματιανού ΠΟΠ ελαιολάδου στην ειδική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας.

ΚΑΛΑΜΩΝ και ΑΒΙΑΣ, λοιπόν, ή CALAMATA & AVIA ( με C παρακαλώ!). Και να τα βραβεία (!), αλλά προσέξτε ότι είχαν συγχωνευθεί 10 εργοστάσια.

(Η φωτογραφία ανήκει στο προσωπικό αρχείο του Βασίλη Ζαμπούνη)