Ραβδίζοντας ΜΜΕ, συλλέγοντας ειδήσεις

0

Βόμβες στα θεμέλια του νέου ασφαλιστικού

Βόμβες στα θεμέλια του ασφαλιστικού συστήματος, ακόμη και μετά τα μέτρα που ψηφίστηκαν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, αποτελούν η έκρηξη της μερικής απασχόλησης και η ραγδαία μείωση των αμοιβών, σε συνδυασμό πάντα και με το υψηλό ποσοστό της ανεργίας.

Μία μόλις ημέρα μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου και παρά τις ποικίλες και εντονότατες αντιδράσεις που αυτός προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί, τα μηνιαία στοιχεία της μισθωτής εργασίας και της εξέλιξης των μισθών που έδωσε στη δημοσιότητα το ΙΚΑ δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης. Η «Ναυτεμπορική» παρουσιάζει την εξέλιξη των βασικών δεικτών της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης και των μισθών σε βάθος επτά ετών, ώστε να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα για τις επιπτώσεις που έχουν τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας στο σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος. Από τα στοιχεία απασχόλησης του ΙΚΑ του Σεπτεμβρίου 2015 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία της περιόδου 2009-2015 προκύπτουν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

1 Τον Σεπτέμβριο του 2015, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες των τελευταίων επτά ετών, ο μέσος μισθός στο σύνολο της μισθωτής απασχόλησης πέφτει κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ και διαμορφώνεται στα 966,38 ευρώ μικτά. Αυτό σημαίνει μείωση του μέσου μισθού του Σεπτεμβρίου του 2015 κατά 24,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο μισθό του Σεπτεμβρίου του 2009 που ήταν 1.277,14 ευρώ.
2 Από την ανάλυση των στοιχείων για το ίδιο χρονικό διάστημα προκύπτει ότι έχουμε αύξηση σχεδόν κατά 100% της ελαστικής εργασίας. Δηλαδή, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2009 οι απασχολούμενοι με μερική απασχόληση ήταν 265.555 άτομα, πέρυσι τον Σεπτέμβριο ανήλθαν στα 528.571 άτομα.
3 Ενώ πριν από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου ο μέσος μισθός της μερικής απασχόλησης ήταν 583,22 ευρώ (Σεπτέμβριος 2009), τον περσινό Σεπτέμβριο ο μέσος μηνιαίος μισθός για μερική απασχόληση βυθίσθηκε στα 410,60 ευρώ. Δηλαδή, τον Σεπτέμβριο του 2009 ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση ήταν σχεδόν όσος είναι σήμερα ο κατώτατος μισθός για πλήρη απασχόληση (586 ευρώ).
4 Το τέταρτο στοιχείο που υπονομεύει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος είναι τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα και βρίσκονται στο 24,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,44€ και ο μέσος μισθός σε 1.171,91€, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,75€ και 410,60€. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 39,62€ και ο μέσος μισθός 543,98€. Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,50 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,64 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,73. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

image

Μικρότεροι οι μισθοί στις μικρές επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,56% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,15%.
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,15% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 94,93%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (ΑΠΔ) από 241.249 κοινές επιχειρήσεις και 12.997 από οικοδομοτεχνικά έργα.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.909.670, εκ των οποίων 1.874.568 σε κοινές επιχειρήσεις και 35.102 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων – ασφαλισμένων ανέρχεται σε 1.947.502 άτομα και σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται οι μισθωτοί με πλήρη και μερική απασχόληση, καθώς και εκείνοι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί ή είναι λάθος ο τύπος της απασχόλησης.

Απασχόληση ανά κλάδο δραστηριότητας

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 20,99% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 19,16% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 13,42% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Το 21,62% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 16,55% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 13,17% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Το 46,56% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 13,03% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 10,57% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 22,12%. Το 27,21% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 24,30% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 14,05% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Αύξηση σε σχέση με το 2014

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο του 2015 αυξήθηκε κατά 5,20% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,46% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,81%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 4,03%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 10,18%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 0,14%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,42% σε 46,64%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,00%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,86%. Τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,61%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 5,22% και στο σύνολο κατά 3,61%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 6,49% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 6,98%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 3,17%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 5,99%.

Σύγκριση με τον Αύγουστο 2015

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,30%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 30,89% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,72%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 0,71%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,48%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 11,54% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 2,54%. Τo μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,62% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,13%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,07% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 11,39%.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, Ναυτεμπορική 10/5/16

——————————————————————

Απώλειες και στα χαμηλά εισοδήματα

Εισοδηματικές απώλειες σε εκατομμύρια εργαζόμενους και συνταξιούχους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αναμένεται να προκαλέσει ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, με τις νέες κλίμακες που νομοθέτησε η κυβέρνηση.

Με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου από τα 9.545 στα 8.636-9.090 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς παιδιά και με 1 ή 2 παιδιά οι φορολογικές επιβαρύνσεις επί των μισθών και των συντάξεων ξεκινούν πλέον πάνω από το όριο των 617 ευρώ τον μήνα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και πάνω από το ποσό των 720 ευρώ τον μήνα για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.

image

Στη νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθούς και τις συντάξεις, την οποία προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού και της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο ελάχιστος συντελεστής φόρου 22% θα ισχύει για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό της ετήσιας έκπτωσης φόρου μειώνεται από τα 2.100 στα 1.900 ευρώ για όσους εργαζόμενους και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και στα 1.900 ευρώ για όσους έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα. Για όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα η ανώτατη ετήσια έκπτωση φόρου παραμένει στα 2.100 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης φόρου, το οποίο θα κυμαίνεται πλέον από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, θα παρέχεται σε όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ετήσιες αποδοχές μέχρι 20.000 ευρώ.

Πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ θα ισχύει συντελεστής φόρου 37%. Στο υπερβάλλον των 40.000 ευρώ τμήμα του ετήσιου εισοδήματος θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 45%. Η έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετο εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ.
Τα αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών στην κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων θα είναι:

1) Η μείωση του αφορολόγητου ορίου από τα 9.545 στα 8.636 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 8.864 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και στα 9.090 ευρώ για όσους έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα. Για όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα το αφορολόγητο όριο παραμένει στα 9.545 ευρώ.
2) Η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.545 και μέχρι 27.000-28.000 ευρώ, πάνω από 43.000 ευρώ και μέχρι 50.000 ευρώ, καθώς επίσης και άνω των 54.000-55.000 ευρώ. Αντιθέτως, για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 27.000-28.000 ευρώ και μέχρι 43.000-44.000 ευρώ και πάνω από 50.000 έως 54.000-55.000 ευρώ προκύπτουν μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει τη ριζική αναμόρφωση της κλίμακας υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 18.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η νέα κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται ως εξής: συντελεστής 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ, 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ, 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ, 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.

Οι μεταβολές στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που θα προκύψουν από τις αλλαγές στα αφορολόγητα όρια και τις φορολογικές κλίμακες για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους αποτυπώνονται στους αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύουμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ, Ναυτεμπορική 10/5/16

———————————————————————-

Τι επιβάλλει το συμπληρωματικό μνημόνιο

Σε τέσσερις «πυλώνες» στηρίζονται οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει το προσχέδιο του συμπληρωματικού μνημονίου το οποίο δημοσίευσε το πρακτορείο Bloomberg και αποδίδεται στους Ευρωπαίους πιστωτές, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας: 1) Αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. 2) Διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 3) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προσέλκυση επενδύσεων. 4) Εκσυγχρονισμός του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.

Τεχνική βοήθεια: Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, «η επιτυχία προϋποθέτει τη σταθερή εφαρμογή των συμφωνηθέντων πολιτικών για πολλά χρόνια, γεγονός που συνεπάγεται πολιτική δέσμευση». Έχει δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της απάτης και των κατεστημένων συμφερόντων. Οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα εστιάζουν στα μέτρα που αίρουν τις εξαιρέσεις και βάζουν τέλος στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αυξάνουν τα κίνητρα για εργασία και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Οι αρχές επωφελούνται της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για μέτρα προς την ενοποίηση του κατακερματισμένου συνταξιοδοτικού συστήματος, για την πρόσβαση στην υγεία για όλους (συμπεριλαμβανομένων και των ανασφαλίστων), αλλά και για να θεσπισθεί ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας με τη μορφή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Στο προσχέδιο γίνεται ειδική αναφορά σε δίχτυ ασφαλείας μέσω στοχευμένης υποστήριξης σε νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία.

Αναπτυξιακή στρατηγική: Η Ελλάδα χρειάζεται να αξιοποιήσει τη συμφωνημένη στρατηγική ανάκαμψης και να συγκροτήσει μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα εκμεταλλεύεται πλήρως όλους τους διαθέσιμους πόρους, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ελληνικές αρχές θα συγκροτήσουν την αναπτυξιακή στρατηγική έως τον Ιούνιο, η οποία μεταξύ άλλων θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία πιο ελκυστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις

* βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος
* προώθηση έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να συμβάλει στον σχεδιασμό τομεακών προτεραιοτήτων για τομείς όπως τουρισμός, μεταφορές, φάρμακα, logistics και γεωργία.

Μεταρρυθμίσεις στους εισπρακτικούς μηχανισμούς: Η δυνατότητα είσπραξης εσόδων έχει υπονομευθεί από χρόνια με περίπλοκη νομοθεσία, «φτωχή» διοίκηση, πολιτικές παρεμβάσεις και «γενναιόδωρες» αμνηστίες, καθώς και αδύναμη επιβολή. Για τη βελτίωση της κουλτούρας πληρωμών φόρου και ασφαλιστικών εισφορών η κυβέρνηση δεσμεύεται για τη λήψη ισχυρών δράσεων για τη βελτίωση του φορο-εισπρακτικού μηχανισμού.
* Ως προαπαιτούμενο, οι ελληνικές αρχές θα εφαρμόσουν νομοθεσία προς την καθιέρωση μιας αυτόνομης υπηρεσίας εσόδων που θα προσδιορίζει:

1) τη νομική μορφή, καθεστώς και στόχους της υπηρεσίας
2) τις εξουσίες και λειτουργίες του διευθύνοντος συμβούλου και του ανεξάρτητου διοικητικού συμβουλίου
3) τη σχέση με το υπουργείο Οικονομικών και άλλες κρατικές οντότητες
4) τη σχέση της με τις δημόσιες υπηρεσίες
5) αυτόνομο προϋπολογισμό της υπηρεσίας, με δικά της κεφάλαια και νέα χρηματοδοτική φόρμουλα που ευθυγραμμίζει τα κίνητρα με την είσπραξη φόρων και εγγυάται οικονομική επάρκεια
6) η υπηρεσία θα αναφέρεται στην κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο.

Βελτίωση του μηχανισμού είσπραξης δημοσίων εσόδων: Οι ελληνικές αρχές πρέπει να επιταχύνουν και να αυξήσουν την είσπραξη εσόδων σε μόνιμη βάση. Γι’ αυτό και θα βελτιώσουν τη διαδικασία είσπραξης φορολογικών χρεών, δημοσιοποιώντας τον Μάιο μια επικαιροποίηση της λίστας με τους μεγάλους χρεοφειλέτες.

Δημοσιονομική διαχείριση και δημόσιες προμήθειες: Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας προϋπολογισμού και ελέγχου των εξόδων, τη διευθέτηση των καθυστερούμενων οφειλών και την ενδυνάμωση της διαχείρισης ρευστότητας. Με βάση το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες προμήθειες που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα πρέπει έως τον Μάιο του 2016 να υιοθετήσουν ένα ενοποιημένο, συνεκτικό και απλοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες προμήθειες και παραχωρήσεις.

* Έως τον Φεβρουάριο του 2017 οι αρχές θα υιοθετήσουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέσων στον τομέα των δημοσίων προμηθειών.
* Έως την 1η Ιουλίου 2016 ένα νέο κεντρικό σύστημα αγορών για τις ανάγκες του 2017 και εφεξής θα τεθεί σε ισχύ, στη βάση του σχεδίου που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Κομισιόν.

Συντάξεις: Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα υιοθετήσουν μια συνεκτική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, έχοντας παράλληλα ως στόχο την εξοικονόμηση έως και 0,5% του ΑΕΠ το 2016 και περίπου 1% του ΑΕΠ έως το 2018, κυρίως στο σκέλος των εσόδων. Οι νομοθετικές προβλέψεις αφορούν την καθιέρωση στενότερου δεσμού μεταξύ εισφορών και δικαιωμάτων.

* Καθιέρωση εθνικής σύνταξης στα 346 ευρώ για 15 χρόνια εισφορών, που αυξάνεται σταδιακά στα 384 ευρώ για τα 20 χρόνια ασφάλισης.
* Επαναϋπολογισμός των συνταξιοδοτικών παροχών
* Κατάργηση του ΕΚΑΣ
* Εναρμόνιση των κανονισμών για τις εισφορές και επιδόματα
* Αντιμετώπιση του ελλείμματος στα επικουρικά και μερισματικά ταμεία.

Κοινωνική πρόνοια: Στο προσχέδιο γίνεται ειδική αναφορά στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, με επιτακτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση την άμεση στήριξη των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο: Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα αρχίσει διαδικασία διαβούλευσης υπό την καθοδήγηση ομάδας ανεξάρτητων συμβούλων για την επανεξέταση των υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών απολύσεων και συλλογικών συμβάσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καλύτερες πρακτικές διεθνώς και στην Ευρώπη. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, μέχρι τον Σεπτέμβριο οι ελληνικές αρχές θα εναρμονίσουν το πλαίσιο των μαζικών απολύσεων και συλλογικών συμβάσεων με τις καλύτερες πρακτικές της Ε.Ε. Προβλέπεται επίσης απλοποίηση της εργασιακής νομοθεσίας, ενώ μέχρι τον Ιούλιο οι αρχές θα υιοθετήσουν ένα ενοποιημένο σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσουν την αδήλωτη εργασία προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να προστατεύσουν τους εργαζομένους. Το σχέδιο θα στηριχθεί από τα άμεσα αποτελέσματα της τεχνικής βοήθειας που θα δοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO).

Μέχρι τον Ιούνιο οι αρχές θα συνδέσουν το πλαίσιο αναφοράς της φορολογίας, του συστήματος «Εργάνη» και του ΙΚΑ ώστε να εντοπιστεί η αδήλωτη εργασία, παραχωρώντας στους επιθεωρητές εργασίας περαιτέρω πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της διοίκησης. Επιπλέον, θα παρουσιάσουν ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του συστήματος τεχνολογίας πληροφορικής για την αξιολόγηση του κινδύνου. Ο ενοποιημένος μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας θα τεθεί σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο.

Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον: Πιο ανοικτές αγορές θεωρούνται αναγκαίες για τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών και βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, περιορίζοντας το «κυνήγι» κέρδους και τη μονοπολιστική συμπεριφορά, η οποία σημαίνει υψηλότερες τιμές και χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης. Μέχρι τον Μάιο του 2016 η κυβέρνηση θα νομοθετήσει πλήρως τις συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ για τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα. Μέχρι τον Μάιο του 2016 οι αρχές θα εφαρμόσουν και τις εναπομείνασες συστάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ για τα τρόφιμα. Μέχρι τον Ιούλιο οι αρχές θα υιοθετήσουν πλήρως τις εκκρεμείς συστάσεις για τα οικοδομικά υλικά. Η υιοθέτηση των εναπομεινασών πέντε συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ για τα ποτά και τα πετρελαϊκά προϊόντα θα γίνει έως τον Σεπτέμβριο.

Ρυθμιζόμενες Βιομηχανίες Δικτύου (Ενέργεια, Μεταφορές, Ύδατα): Ανοιχτό παραμένει το σενάριο της πλήρους ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ (θυγατρική δικτύων της ΔΕΗ) μέχρι το τέλος του 2016. Εντός του Μαΐου, η γενική συνέλευση της ΔΕΗ θα εγκρίνει το σχέδιο απόσχισης του ΑΔΜΗΕ και μέσα στον Ιούνιο να γίνει η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση τουλάχιστον του 20% της εταιρείας σε ιδιώτη. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους δανειστές ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος ή το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη πώληση είναι ανεπαρκές, τότε προβλέπεται η άμεση εκκίνηση διαγωνισμού για την πώληση του 100% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη. Σε άλλες προβλέψεις του προσχεδίου για τον τομέα της ενέργειας αναφέρεται ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ με στόχο μέχρι το 2020 το μερίδιο της ΔΕΗ να έχει πέσει στο 50%.

Εντός του έτους θα πρέπει να έχει διατεθεί σε δημοπρασία ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί με το 8% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ. Στο προσχέδιο επίσης αναφέρεται ότι πρέπει να προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, αλλαγή της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ και προώθηση των διαδικασιών για την εφαρμογή του target model. Στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο ρυθμιστικό καθεστώς που θα επιτρέπει την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων και θα αφορά την τιμολογιακή πολιτική. Μέχρι τον Νοέμβριο η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ θα πρέπει να έχουν εκκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων που θα αφορούν το επενδυτικό πρόγραμμα και τα βασικά έργα της επόμενης πενταετίας. Το βήμα αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο.

Δημόσια διοίκηση: Οι αρχές έχουν ως στόχο να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν σημαντικά την ελληνική διοίκηση θέτοντας σε ισχύ ένα πρόγραμμα σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν για μία αποτελεσματική και απρόσιτη από πολιτικά συμφέροντα ελληνική δημόσια διοίκηση. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς και θα εγκρίνουν νομοθεσία για την αποπολιτικοποίηση των γενικών γραμματέων, την κατάργηση των γενικών γραμματέων των υπουργείων έως τον Δεκέμβριο και αντικατάστασή τους με διοικητικούς γραμματείς. Επίσης, οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν τις παράνομες προσλήψεις και τις προσωρινές εντολές, καθώς και τις πειθαρχικές υποθέσεις και θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα επιβολής. Ως προαπαιτούμενη δράση, οι αρχές θα προτείνουν και θα εφαρμόσουν τριετές στρατηγικό σχέδιο για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος δικαιοσύνης.

Ιδιωτικοποίηση

Οι ιδιωτικοποιήσεις θα βοηθήσουν την οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική και να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την προώθηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων στοχεύει στην άντληση περαιτέρω ετήσιων εσόδων για το 2016, το 2017 και το 2018 της τάξης των 2,5 δισ., 2,2 δισ. και 1,1 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες κυβερνητικές δράσεις προκειμένου να επιτρέψει την επιτυχή διεξαγωγή των διαγωνισμών.

Απασχόληση

Οι αρχές, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης, προσφέροντας ευκαιρίες 52.000 θέσεων βραχυπρόθεσμης απασχόλησης, που απευθύνονται κυρίως στους μακροχρόνια ανέργους. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα προωθήσει έως τον Σεπτέμβριο πρόσθετα προγράμματα ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας, καλύπτοντας 43.000 θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η κυβέρνηση θα προσφέρει κίνητρα και σε πρόσθετα προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας για περίπου 90.000 δικαιούχους έως τον Δεκέμβριο.

Πηγή: Ναυτεμπορική 9/5/16

——————————–

Ποιοι και πόσο επιβαρύνονται με τα νέα αφορολόγητα όρια

imageΑκόμη πιο μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις αποφάσισε να επιβάλει η κυβέρνηση σε μισθωτούς και συνταξιούχους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα προκειμένου να πείσει τους δανειστές να συμφωνήσουν στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης του εφαρμοζόμενου μνημονίου.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών υπέβαλε στους εκπροσώπους των θεσμών μια νέα πρόταση που προβλέπει τη μείωση του αφορολόγητου ορίου από τα 9.545 στα 8.182 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς προστατευόμενα τέκνα και στα 8.637 ευρώ για τους μισθωτούς με ένα προστατευόμενο τέκνο. Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με δύο ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα η νέα πρόταση του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την εφαρμογή του μειωμένου από τα 9.545 στα 9.090 ευρώ αφορολόγητου ορίου που ήδη έχει καθοριστεί με τις διατάξεις του κατατεθέντος στη Βουλή ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου.

Τυχόν εφαρμογή της πρότασης αυτής θα έχει ως συνέπεια να πληρώνουν πλέον φόρους εισοδήματος ακόμη και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν κάθε μήνα μισθούς της τάξης των 585 έως 682 ευρώ και δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις ή βαρύνονται με ένα παιδί, καθώς επίσης δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά ή με ένα παιδί που λαμβάνουν μηνιαίως από 682 έως 795 ευρώ. Επιπλέον, εάν εφαρμοστεί αυτή η νέα κυβερνητική πρόταση τότε θα επιβαρυνθούν με σημαντικές αυξήσεις φόρων πάρα πολλοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν μηνιαίως άνω των 682 ευρώ, καθώς επίσης και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι που λαμβάνουν κάθε μήνα πάνω από 795 ευρώ.

Με βάση τη νέα κυβερνητική πρόταση, η ετήσια έκπτωση φόρου, η οποία ανέρχεται σήμερα στα 2.100 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, μειώνεται:

* στα 1.800 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα
* στα 1.900 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο
* στα 2.000 ευρώ (όπως ήδη προβλέπει το κατατεθέν στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο) για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους βαρύνονται με δύο ή περισσότερα τέκνα.

Έτσι, το αφορολόγητο όριο, το οποίο προκύπτει έμμεσα με την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου από τον φόρο που αναλογεί με βάση τη φορολογική κλίμακα, θα μειωθεί από τα 9.545 ευρώ στα 8.182 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 8.637 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και στα 9.090 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν δύο ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Όπως προκύπτει από αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύει σήμερα η «Ν», η εφαρμογή της νέας κυβερνητικής πρότασης για τη διαμόρφωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος σε επίπεδα πολύ πιο χαμηλά από τα 9.000 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα ή έχουν ένα τέκνο, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση για την αναμόρφωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που ήδη περιλαμβάνεται στο κατατεθέν στη Βουλή νομοσχέδιο, θα έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

1) Μισθωτοί – συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.182 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλουν φόρο εισοδήματος έως και 300 ευρώ τον χρόνο, ενώ σήμερα δεν πληρώνουν καθόλου φόρο!
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 144 έως και 396 ευρώ τον χρόνο.
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 28.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 24 έως και 179 ευρώ τον χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 40.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις αυτές θα κυμαίνονται από 321 έως 3.171 ευρώ τον χρόνο για όσους λαμβάνουν από 45.000 έως 100.000 ευρώ τον χρόνο.

2) Μισθωτοί – συνταξιούχοι με ένα προστατευόμενο τέκνο:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.637 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλουν φόρο εισοδήματος έως και 200 ευρώ τον χρόνο, ενώ με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα δεν πληρώνουν φόρο!
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 34 έως και 286 ευρώ τον χρόνο.
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 28.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται έως και 289 ευρώ τον χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 40.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις αυτές θα κυμαίνονται από 211 έως 3.061 ευρώ τον χρόνο για όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα από 45.000 έως και 100.000 ευρώ.

3) Μισθωτοί – συνταξιούχοι με δύο ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα:
α) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.090 ευρώ και μέχρι 9.545 ευρώ θα υποχρεώνονται να καταβάλουν φόρο εισοδήματος έως και 100 ευρώ τον χρόνο, ενώ σήμερα δεν επιβαρύνονται με φόρο!
β) Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 9.545 ευρώ και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα οποία θα κυμαίνονται από 8 έως και 176 ευρώ το χρόνο.
γ) Οι έχοντες ετήσιες αποδοχές πάνω από 27.000 ευρώ και μέχρι 43.000 ευρώ θα δουν τις συνολικές επιβαρύνσεις τους να μειώνονται κατά 76 έως και 399 ευρώ τον χρόνο.
δ) Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 40.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες επιβαρύνσεις από 100 έως 2.951 ευρώ τον χρόνο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ, Ναυτεμπορική 28/4/16