Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν: Το Βήμα, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Καθημερινή, Νewmoney, capital.gr, Νέος Αγών Καρδίτσας, Ελιά & Ελαιόλαδο.