Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα capital controls αποτελούν από σήμερα παρελθόν

Την πλήρη άρση των capital controls ανακοίνωσε σήμερα από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Σήμερα ανακοινώνω μία ακόμα προγραμματική μας δέσμευση που γίνεται πράξη. Σε συνεργασία με την ΤτΕ αποκαθιστούμε πλήρως την ομαλότητα στην κίνηση κεφαλαίων, δήλωσε. Τα capital controls αποτελούν από σήμερα παρελθόν”, τόνισε.

Οι νέες ρυθμίσεις για την «Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι κρίσιμες και απαραίτητες διότι συνιστούν βήματα εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης και δημοκρατίας. Ζωντανά στο βήμα της Βουλής.

Gepostet von Kyriakos Mitsotakis am Montag, 26. August 2019

 

Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση στο υπουργείο Οικονομικών του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνική Ένωση Τραπεζών κ.ά.). Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η σχετική τροπολογία εγκρίθηκε από τους θεσμούς το περασμένο Σάββατο.

Επί της ουσίας, η πλήρης κατάργηση σημαίνει την άρση των εναπομεινάντων περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό από ιδιώτες και νομικά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι, τα capital controls είχαν επιβληθεί με νόμο στα τέλη του Ιουνίου 2015.

Η τοποθέτηση του Κ. Μητσοτάκη:

«Σήμερα ανακοινώνω μία ακόμη προγραμματική δέσμευση που γίνεται πράξη πριν από το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει. Σε συνεργασία με την ΤτΕ αποκαθιστούμε πλήρως την ομαλότητα στην κίνηση κεφαλαίων. Τα capital controls αποτελούν από σήμερα παρελθόν».

 «Κλείνει οριστικά μετά από 50 μήνες ένας κύκλος ανασφάλειας. Ανοίγει ένας νέος κύκλος για την Ελλάδα που θέλουμε και την Ελλάδα που αξίζουμε τόνισε ο πρωθυπουργός επικρίνοντας την κυβέρνηση Τσίπρα για την περιπέτεια που οδήγησε τη χώρα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τα προσωπικά δεδομένα είπε ότι αυτό απαντά στα μεγάλα ζητήματα των καιρών και κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση  ότι άφησε ουσιαστικά ανυπεράσπιστους τους πολίτες στο συγκεκριμένο ζήτημα.

«Οι νέες ρυθμίσεις για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι κρίσιμες και απαραίτητες διότι συνιστούν βήματα εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης και δημοκρατίας», σημείωσε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας: «Με το παρόν νομοσχέδιο κανείς πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα εις βάρος άλλου πολίτη. Και κανείς εργοδότης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια δεδομένα εις βάρος εργαζομένων του».

«Το δικαίωμα της ελεύθερης πληροφόρησης εναρμονίζεται πλήρως με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Με τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, καταργούνται, από 1.9.2019: i) το άρθρο πρώτο της από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν.4350/2015), σχετικά με τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (τραπεζική αργία), ii) οι κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και iii) οι οριζόμενες κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Επίσης, ρυθμίζονται λοιπά σχετικά θέματα (εξακολούθηση διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σφράγιση και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών κ.λπ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο […] πραγματοποιείται η πλήρης άρση των υφιστάμενων περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Με την παράγραφο 1 καταργείται το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης οι υπουργικές αποφάσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

Σκοπός της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ήταν η διαφύλαξη – τότε – της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω του περιορισμού των εκροών καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, αλλά και η προστασία της ελληνικής οικονομίας από δυσμενείς μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.

Στην παρούσα φάση, έχουν ήδη εκπληρωθεί σημαντικά ορόσημα για την υλοποίηση του Τελικού Σταδίου του Οδικού Χάρτη, δηλαδή την πλήρη άρση των περιορισμών, όπως:
– η βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην συνεχιζόμενη βελτίωση των καταθέσεων και στην επιτυχή πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές με εκδόσεις πολυετούς διάρκειας,
– η συνεχής προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων,
– η πλήρης απεξάρτηση από το μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (ELA),
– οι επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που απορροφήθηκαν από ένα διευρυμένο σύνολο μακροπρόθεσμων και ποιοτικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων, με αυξημένη τη συμμετοχή επενδυτών του εξωτερικού,
– η σταθερή βελτίωση των δεικτών οικονομικού κλίματος, που καταδεικνύει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης καταναλωτών και επενδυτών,
– η συνεχιζόμενη πρόοδος στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους,
– η σθεναρή δέσμευση των ελληνικών αρχών στη διασφάλιση της γενικότερης οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.