Η γεωργία/αγρoτική παραγωγή στην Αρμενία

0

Η Αρμενία διαθέτει μονάχα το 18% της συνολικής εκτάσεώς της για καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Τούτο συμβαίνει καθώς η χώρα έχει διάσπαρτους σημαντικούς ορεινούς όγκους, ενώ η ύπαρξη οροπεδίων και οι δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες δεν ευνοούν την ανάπτυξη σημαντικών καλλιεργειών. Η απασχόληση των κατοίκων στην αγροτική οικονομία ανέρχεται περίπου στο 18% του ενεργού εργατικού δυναμικού ποσοστό που βαίνει διαρκώς μειούμενο λόγω της σταδιακής μετεξέλιξης της οικονομίας.

Κυριότερο πρόβλημα για την ανάπτυξη του τομέα αποτελεί η δυσκολία χρηματοδότησης των αγροτικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Περίπου οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν καμία πρόσβαση σε δανεισμό από επίσημες πηγές και αναζητούν κεφάλαια από συγγενείς και φίλους, ή δεν δανείζονται καθόλου.

Συμπληρωματικά οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μικρές πόλεις ή αγροτικές περιοχές επιβαρύνονται από τις τράπεζες με υψηλότερα επιτόκια και κατά συνέπεια δανείζονται μόνο για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και όχι για πραγματοποίηση επενδύσεων.

Παρόλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, κατά την διάρκεια του 2015 η αγροτική παραγωγή σημείωσε αύξηση σε ποσοστό 11,6%, κυρίως λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.

Η Κυβέρνηση επιδιώκει την εντατικοποίηση της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών άρδευσης, την εισαγωγή συστημάτων αντιμετώπισης της χαλαζόπτωσης και την επέκταση των θερμοκηπίων. Στον κτηνοτροφικό τομέα επιδιώκεται η ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής γονιμοποίησης, η αξιοποίηση των εισαγωγών ζώων ράτσας και η ενίσχυση της λειτουργίας των υφισταμένων σφαγείων καθώς και η δημιουργία νέων.

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν