Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ρωσίας έτους 2015

0

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας – Ρωσίας κατά το 2015 χαρακτηρίστηκε από σημαντικότατη μείωση. Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών μειώθηκε κατά 33,7% σε όρους αξίας και ανήλθε σε 2,8 δισ. δολ. ΗΠΑ, με τις ελληνικές εξαγωγές (ρωσικές εισαγωγές) να καταγράφουν δραματική πτώση της τάξης του 54% και να διαμορφώνονται σε 229,4 εκ. δολ. ΗΠΑ, και τις ρωσικές εξαγωγές να ανέρχονται σε 2,5 δισ. δολ. ΗΠΑ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 31%. Το εμπορικό ισοζύγιο, παρά τη βελτίωσή του κατά περίπου 870 εκ. δολ. ΗΠΑ, παρέμεινε έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας.

Αναλυτική παρουσίαση του διμερούς εμπορίου εδώ.