Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για την αίτηση συνδρομής σας - σημειωμένα με αστερίσκο (*) είναι τα απαραίτητα πεδία για την αίτηση συνδρομής σας - για την έκδοση τιμολογίου χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα τα πεδία. Για την ολοκλήρωση της συνδρομής, παρακαλώ καταθέστε το αντίστοιχο αντίτιμο σε έναν από τους λογαριασμούς που αναφέρονται - να αναγράψετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ως αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμό σας. Παρακαλώ, κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας συνδρομής και κατάθεσης του αντιτίμου,να σταλεί η απόδειξη του καταθετηρίου στο contact@olivenews.gr με σκοπό την ταυτοποίηση της πληρωμής.
Η έντυπη έκδοση κοστολογείται στα 30€ (με Φ.Π.Α), ενώ η αντίστοιχη της ψηφιακής συνδρομής στα 24€ (με Φ.Π.Α.).
(Διεύθυνση & Τ.Κ.)
Ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο κατά προτίμηση.
Τραπεζικοί Λογαριασμοί TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR53 0171 0170 0060 1702 0010 781 ALPHA BANK:            GR06 0140 1200 1200 0231 0003 418 EUROBANΚ:              GR69 0260 0250 0004 6020 1360 054 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:   GR31 0110 1040 0000 1044 0511 573 Δικαιούχος: Ζαμπούνης Βασίλειος του Σταματίου