Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Φόρμα συνδρομής στο περιοδικό Ελιά και Ελαιόλαδο

Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία για την αίτηση συνδρομής σας - σημειωμένα με αστερίσκο (*) είναι τα απαραίτητα πεδία για την αίτηση συνδρομής σας - για την έκδοση τιμολογίου χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα τα πεδία. Για την ολοκλήρωση της συνδρομής, παρακαλώ καταθέστε το αντίστοιχο αντίτιμο σε έναν από τους λογαριασμούς που αναφέρονται - να αναγράψετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ως αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμό σας. Παρακαλώ, κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας συνδρομής και κατάθεσης του αντιτίμου,να σταλεί η απόδειξη του καταθετηρίου στο contact@olivenews.gr με σκοπό την ταυτοποίηση της πληρωμής.
Η έντυπη έκδοση κοστολογείται στα 30€ (με Φ.Π.Α), ενώ η αντίστοιχη της ψηφιακής συνδρομής στα 24€ (με Φ.Π.Α.).
(Διεύθυνση & Τ.Κ.)
Ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο κατά προτίμηση.