Σε “εφεδρεία” τo Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών

image

Έμπειρα και πολύτιμα στελέχη του Ινστιτούτου Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών στερεί η ‘εφεδρεία’ και η ‘αυτοδίκαιη άρση των αποσπάσεων’ από τους συγχωνευόμενους φορείς (Ν 4002/2011), που έχει εφαρμοσθεί στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’. Δυστυχώς δεν εξαιρέθηκαν οι ερευνητές ούτε το επιστημονικό και το υπόλοιπό προσωπικό των Ινστιτούτων έρευνας. Από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών παραιτήθηκαν 2 ερευνητές, που αναγκάστηκαν να φύγουν πριν τους βγάλουν στην εφεδρεία, και 16 άλλοι συνάδελφοι (γεωπόνοι, τεχνολόγοι, βοηθοί εργαστηρίων, κλπ) που εργαζόταν στο Ινστιτούτο πάνω από 25 χρόνια και ήταν αποσπασμένοι για τυπικούς λόγους, μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, που πιθανόν να μη χρειάζονται.

imageΕίναι μεγάλη απώλεια και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας για το Ινστιτούτο γιατί ήταν άνθρωποι με μεγάλη και μοναδική εμπειρία. Τέτοιες αποφάσεις απαξιώνουν τη φυσιογνωμία του Ινστιτούτου και κυρίως υποβαθμίζουν ή ίσως και καταργούν την έρευνα στον πρωτογενή τομέα όταν στις σημερινές συνθήκες είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα με όλους τους δυνατούς τρόπους. Επιπλέον δεν έχουν άμεσο οικονομικό όφελος, ενώ μακροπρόθεσμα ζημιωνόμαστε ως χώρα με την έλλειψη αγροτικής έρευνας και καινοτομίας.