Διεθνής αναγνώριση του Ε.Φ.Ε.Τ. από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (upd)  

0

1η δημοσίευση 17/2/2020, 15.00

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων, σημείωσε ακόμη μια σημαντική επιτυχία στον τομέα του εργαστηριακού ελέγχου του ελαιολάδου.

Μετά από επιτυχή συμμετοχή των Εργαστηρίων Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του Ε.Φ.Ε.Τ., σε διεθνείς διεργαστηριακές ασκήσεις ελέγχου ικανότητας εργαστηρίων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της απόφασης του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας IOC Decision No DEC-III-2/109-VΙ/2019, 20/02/2019, έλαβε, για την περίοδο 2019 – 2020 και για 8η συνεχόμενη χρονιά, την Αναγνώριση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (International Olive Council).

Να συμπληρώσουμε ότι η παραπάνω αναγνώριση καλύπτει όλες τις επί μέρους φυσικοχημικές αναλύσεις  του κανονισμού (ΕΕ) 2568/1991, ενώ εξασφαλίζει τον ΕΦΕΤ απέναντι σε 3ες χώρες που αναγνωρίζουν το IOC. Επιπλέον αυτών ο ΕΦΕΤ πληροί το πρότυπο του ISO 17025, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα των ελέγχων που πραγματοποιεί. Υπό εξέταση είναι η δυνατότητα του εργαστηρίου του ΕΦΕΤ να παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες, ανάλογες εκείνων των Εργαστηρίων του πρ. Υπουργείου Εμπορίου, όπως και του Γενικού Χημείου του Κράτους.