Χημικοτεχνική: Για αξιόπιστα αποτελέσματα και ποιοτικές υπηρεσίες

0

Από το 1986 που ιδρύθηκαν, τα υπερσύγχρονα, άριστα οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, αποτελούν το μεγαλύτερο ιδιωτικό εργαστήριο, με διαπίστευση, στην Κρήτη.

Από τα πρώτα εργαστήρια στην Ελλάδα που λειτουργούν εδώ και μια εικοσαετία με τα διεθνή συστήματα ποιότητας ISO 17025, και από τα πρώτα που έχουν λάβει διαπίστευση από το ΕΣΥΔ από το 2001 (Αριθμός Πιστοποιητικού 46/01) η Χημικοτεχνική παρέχει εργαστηριακές αναλύσεις, δειγματοληψία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιβάλλον (νερά, λύματα), τρόφιμα και ζωοτροφές.

Στον τομέα της ελαιοκομίας η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτει το μεγαλύτερο πεδίο διαπίστευσης αναλύσεων ελαιολάδου (ΕΣΥΔ) και αποτελεί το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα, στο οποία εκτελούνται όλες οι παράμετροι που αφορούν το ελαιόλαδο και τα έλαια (χωρίς υπεργολαβίες). Τα εργαστήρια της έχουν επίσης αναγνωριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC), έχοντας συμμετοχή σε πολλά διεθνή διεργαστηριακά τεστ, με άριστες επιδόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται όλες οι αναλύσεις σε λίπη και έλαια, όπως:

Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου / ελαίων.

Γνησιότητα / Νοθεία του ελαιολάδου.

Επιμολυντές του ελαιολάδου.

Μικροβιολογική αλλοίωση ελαιολάδου.

Παράλληλα, προμηθεύει με τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μέτρηση της οξύτητας του ελαιολάδου:

– Προχοΐδα, στατό στήριξης, ογκομετρικό εξοπλισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ 

Πληροφορίες: Εργαστήρια Χημικοτεχνική, Τ/28310-25412, info@chemicotecniki.gr