Στο συνέδριο του Economist με θέμα την κυκλική οικονομία η κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη

Η επάνοδος στους πολιτισμούς της «εντοπιότητας» και τις αξίες τους, όπως η κυκλική οικονομία και ο σεβασμός στο περιβάλλον, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

0

Στο πλαίσιο του 25ου φόρουμ στο συνέδριο που διοργάνωσε το The Economist Events for Greece, Cyprus, Malta and southeast Europe «25th Roundtable with the Government of Greece – From social distancing to social solidarity», η κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη μίλησε με θέμα την ανάδειξη της κυκλικής οικονομίας σε νέο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει την ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια απάντηση σε μια σειρά πιεστικών ζητημάτων, όπως η κλιματική κρίση. Πρόκειται για ένα πρότυπο, όπως ανέφερε, που σέβεται και αξιοποιεί ορθολογικά τους πόρους του πλανήτη και βρίσκεται έτσι σε πλήρη αντιδιαστολή με το ισχύον μοντέλο της «γραμμικής οικονομίας».

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην οικονομική-παραγωγική διάσταση της ελληνικής παραδοσιακής κληρονομιάς. Στην παρούσα συγκυρία, από τις κρισιμότερες στην ιστορία της ανθρωπότητας, η επάνοδος στους πολιτισμούς της «εντοπιότητας» και τις αξίες τους, όπως η κυκλική οικονομία και ο σεβασμός στο περιβάλλον, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας υπολογίζεται ότι μπορεί να δώσει περίπου 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, τόνισε. Επεσήμανε ότι η καινοτομία δεν είναι προνόμιο μόνον των κλάδων υψηλής τεχνολογίας, αλλά είναι στρατηγικής σημασίας και για τον πολιτισμό και τις παραδοσιακές εφαρμοσμένες τέχνες.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η πανδημία μπορεί να μας βρήκε ανέτοιμους, μας δίνει όμως την ευκαιρία για επαναφορά, με σύγχρονα εργαλεία, σε ορισμένα παραδοσιακά συστήματα τοπικής οικονομίας.

Η κυρία Αικατερίνη Πολυμέρου Καμηλάκη είναι μέλος και πρ. πρόεδρος του ΔΣ της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε), τ. διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».