Η νέα οικολογική Μεσογειακή Διατροφική Πυραμίδα

Η νέα Μεσογειακή Διατροφική Πυραμίδα προτείνει χαμηλότερη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατανάλωση οσπρίων και λαχανικών βιολογικής καλλιέργειας.

0

Στις μέρες μας η πίεση που ασκείται στο φυσικό περιβάλλον από τομείς όπως της παραγωγής και της βιομηχανίας τροφίμων αλλά και από την τροφοδοτική αλυσίδα έως την τελική κατανάλωση είναι μεγάλη. Τόσο μεγάλη, που τα περιθώρια έχουν στενέψει, μην αφήνοντας άλλη επιλογή εκτός από την ανάγκη υιοθέτησης νέων, περισσότερο οικολογικών πρακτικών στην παραγωγή τροφίμων αλλά και στην ανθρώπινη διατροφή.

Στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης των διατροφικών συνηθειών σημαντική είναι και η αναθεώρηση των διατροφικών οδηγιών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μελέτη με στόχο την ανανέωση της Μεσογειακής Διατροφικής Πυραμίδας.

Η νέα δομή της Μεσογειακής Διατροφικής Πυραμίδας είναι πλέον τρισδιάστατη, ενώ διαθέτει περισσότερο «οικολογική» οπτική, καθώς λαμβάνει υπόψιν πέραν της ανθρώπινης υγείας και άλλους περιβαλλοντικούς, κοινωνικο-οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Έτσι σε κάθε επίπεδο φαίνεται τόσο η υγιεινή όσο και η περιβαλλοντολογική πτυχή της Μεσογειακής Διατροφής.

Σε σύγκριση με την τελευταία εκδοχή της το 2011, η νέα Μεσογειακή Διατροφική Πυραμίδα προτείνει χαμηλότερη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατανάλωση οσπρίων και λαχανικών βιολογικής καλλιέργειας.

Πηγή: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33255721/