Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Σύστημα για την έγκαιρη πρόβλεψη της ελαιοσυγκομιδής

 80%-90% το ποσοστό ακρίβειας πρόβλεψης της ελαιοπαραγωγής

Η επιχειρησιακή ομάδα Predic I αναπτύσσει ένα σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης της σοδειάς ελιάς για τους δήμους Jaén, Córdoba και Γρανάδα. Η κλιματική αστάθεια, η αβεβαιότητα που επικρατεί στους ελαιώνες, καθώς και οι εχθροί και οι ασθένειες αποτελούν παράγοντες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη γεωργική παραγωγή και οι οποίοι, κάθε εποχή, δημιουργούν αβεβαιότητα για τους ελαιοπαραγωγούς, τους ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς και τα ελαιοτριβεία, σύμφωνα με την επιχειρησιακή ομάδα.

Συγκεκριμένα, με το καινοτόμο τεχνολογικό σύστημα που αναπτύσσει η Επιχειρησιακή Ομάδα Predic I, του οποίου το λειτουργικό σύστημα είναι παρόμοιο με το Sigpac και η προσβασιμότητα του είναι ελεύθερη, στοχεύει στην έγκαιρη και έγκυρη πρόβλεψη της ελαιοσυγκομιδής, η οποία, και οδηγεί στη λήψη σωστών στρατηγικών αποφάσεων και τη βελτιστοποίηση των πόρων σε όλες τις φάσεις της ελαιοκαλλιέργειας καθώς και της εμπορίας του ελαιόλαδου.

Αυτή η κοινοπραξία αποτελείται από τις Citoliva, Cetemet, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Nutesca και το Πανεπιστήμιο του Jaén, αναπτύσσει ένα τεχνολογικό πρωτότυπο σύστημα ικανό να προβλέψει την εκτίμηση της συγκομιδής από τον Μάρτιο και μετά, όταν το φαινολογικό στάδιο που βρίσκεται ελαιόδεντρο είναι της βλάστησης και της εμφάνισης των πρώτων οφθαλμών. Το ποσοστό ακρίβειας της πρόβλεψης της παραγωγής κυμαίνεται μεταξύ 80%-90%.

Αυτή η πρόβλεψη για τον μήνα Μάρτιο είναι η μεγαλύτερη καινοτομία του συστήματος αυτού, διότι, αν και υπάρχουν στην αγορά τεχνολογίες ικανές να προβλέψουν τη συγκομιδή, η συντριπτική πλειοψηφία βασίζεται στη μέτρηση του επιπέδου γύρης στο ελαιόδεντρο, οπότε η πρόβλεψη επιτυγχάνεται τους μήνες Μάιο-Ιούνιο, όταν έχει ήδη γίνει όλη η επένδυση που πρέπει να κάνει ο αγρότης ή ο συνεταιρισμός, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Το μοντέλο που ανέπτυξε η Predic I βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και σε αλγόριθμους ακριβείας. Αποτελεί ζωντανό σύστημα το οποίο εξελίσσεται, καθώς η ανατροφοδότησή του με πληροφορίες από νέες εκστρατείες θα επιτρέψει τη δημιουργία ολοένα και πιο αποτελεσματικών μοντέλων πρόβλεψης τα οποία θα προσαρμόζονται καλύτερα στην κάθε υπό μελέτη περιοχή.

Επιπλέον η τεχνολογία αυτή θα επιτρέπει την υποβολή ερωτημάτων που σχετίζονται με την ιστορική παραγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να αναλυθεί η δυναμική συμπεριφορά της καλλιέργειας με την πάροδο του χρόνου.

Η επιχειρησιακή ομάδα Predic I έχει ήδη αποφασίσει την εφαρμογή των δεδομένων που θα καταστήσουν δυνατή τη δημιουργία ενός χάρτη συγκομιδής σε κάθε ελαιοπαραγωγικό δήμο της Jaén, της Córdoba και της Γρανάδας, μετά τη μελέτη των μεταβλητών που επηρεάζουν την ελαιοπαραγωγή σε τοπικό επίπεδο.

Πρόβλεψη για κάθε αγροτεμάχιο

Προς το παρόν, το έργο επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση ιστορικών δεδομένων από τη δορυφορική παρακολούθηση της καλλιέργειας. Επιπλέον, γίνονται εργασίες για τη βελτίωση-αναβάθμιση του συστήματος, ώστε να είναι επίσης ικανό να προβλέπει τη συγκομιδή ελιάς όχι μόνο ανά τοποθεσία, αλλά και ανά εκμετάλλευση, ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Jaén και τεχνικό συντονιστή του έργου Francisco Ramón Feito, έχουν επιλεγεί 15 πιλοτικές εκμεταλλεύσεις, πέντε στη Jaén, πέντε στην Córdoba και πέντε στη Γρανάδα, με τις οποίες έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη συλλογή δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτής του έργου, πραγματοποιούνται περιοδικές πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα τα οποία διαθέτουν θερμικούς και πολυφασματικούς αισθητήρες. Σκοπός είναι η ανατροφοδότηση-εκμάθηση του αλγορίθμου από τις διάφορες μεταβλητές που λαμβάνονται (μέσω οπτικής ανάλυσης, ανάλυσης του φυλλώματος και ανάλυσης του εδάφους του ελαιώνα) ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της έγκαιρης και έγκυρης ανίχνευση της συγκομιδής σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

Το έργο αυτό, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2024. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας, Υδάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη λειτουργία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) στον τομέα της γεωργικής παραγωγικότητας και βιωσιμότητας στον τομέα των ελαιώνων.

Πηγή : Mercacei, Desarrollan un sistema de predicción temprana de las cosechas de olivar para los municipios de Jaén, Córdoba y Granada

Μετάφραση, επιμέλεια, παρουσίαση του άρθρο από τον ΥΔ Σώτηρα Μάριο-Ιωάννη MSc Γ.Π.Α.

Πηγή φωτογραφίας Freepik