Συστάσεις για την αντιμετώπιση πυρηνοτρήτη, ψύλλας (βαμβακάδα), μαργαρόνιας και γλοιοσπορίου

Το δελτίο περιέχει οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη, της ψύλλας (βαμβακάδα), της μαργαρόνιας και του γλοιοσπορίου.

0

Τεχνικό Δελτίο με οδηγίες φυτοπροστασίας για τους εχθρούς της ελιάς εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

Το δελτίο περιέχει συστάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη, της ψύλλας (βαμβακάδα), της μαργαρόνιας και του γλοιοσπορίου, μύκητας για τον οποίο πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι δεν προσβάλλει μόνο τους ώριμους καρπούς το φθινόπωρο, αλλά προκαλεί επίσης λανθάνουσα προσβολή σε νεαρά καρπίδια που προέρχεται από μολύνσεις στο στάδιο της ανθοφορίας.

Για να δείτε το δελτίο πατήστε εδώ.