Συστάσεις για την αντιμετώπιση των εχθρών της ελιάς στις πρώιμες περιοχές (Ηράκλειο – 16/4/2021)

Το δελτίο περιέχει οδηγίες φυτοπροστασίας έναντι του πυρηνοτρήτη, της μαργαρόνιας και της βαμβακάδας.

0

Τεχνικό Δελτίο με οδηγίες φυτοπροστασίας για την ελιά εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Το δελτίο περιέχει συμβουλές αντιμετώπισης του πυρηνοτρήτη, της μαργαρόνιας και της βαμβακάδας στις πρώιμες περιοχές, όπου τα ελαιόδεντρα αυτήν την περίοδο εισέρχονται στην ανθοφορία.

Για να το δείτε πατήστε εδώ.