Συγκαλλιέργεια βρώμης σε έναν παραδοσιακό ελαιώνα

0

Τα οφέλη της φύτευσης και συγκαλλιέργειας βρώμης στο έδαφος των ελαιώνων επιβεβαιώθηκαν σε ένα από τα πειράματα του project Diverfarming.(*)

Έχοντας ως αρχή την πλήρη αξιοποίηση των οικοσυστημάτων με -όσο το δυνατόν- πιο χαμηλές εισροές στην καλλιέργεια, οι ερευνητές του Diverfaming μελετούν και δοκιμάζουν διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας.

Έτσι, χρησιμοποιώντας σαν πειραματική περιοχή έναν παραδοσιακό ελαιώνα της Jaén με προβλήματα διάβρωσης, ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Córdoba καλλιέργησε βρώμη, ανάμεσα στις καλλιεργούμενες γραμμές των ελαιόδεντρων. Στη συνέχεια, προχώρησε στην συγκομιδή, συλλέγοντας περίπου 3.000 κιλά ανά εκτάριο βρώμης.

Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα:

– η εδαφοκάλυψη με την καλλιέργεια της βρώμης λειτουργεί ανασταλτικά στη διάβρωση του εδάφους,

– το -υψηλής περιεκτικότητας σε βιομάζα- φυτικό υλικό  αυξάνει τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα άρα και την αποδοτικότητα της καλλιέργειας,

– οι εκπομπές διοξειδίου μειώνονται και παράλληλα αυξάνεται η οργανική ουσία στα εδάφη και συνεπώς η εδαφική γονιμότητα.

Στην ίδια μελέτη έχει ενταχθεί και η καλλιέργεια της λεβάντας για την οποία αναμένονται αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με τη λήξη του project το 2022, θα αξιολογηθεί πως επηρεάζεται η αλυσίδα αξίας με την εφαρμογή των δοκιμαζόμενων καλλιεργητικών τακτικών και αν τυχόν είναι αναγκαία η δημιουργία νέων οργανωτικών δομών.

(*) Η επιστημονική ομάδα του Diverfarming συγκροτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ασφάλεια Τροφίμων, Αειφόρος Γεωργία και Δασοκομία, Έρευνα για το Νερό των Θαλασσών και των Εσωτερικών Υδάτων και Βιοοικονομία» του «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από το Olimerca και τη Γενική Διεύθυνση AGRI