Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Ορθολογικές καλλιεργητικές πρακτικές για τη Χονδρολιά Χαλκιδικής

Οι πλέον επιτυχημένες πρακτικές λίπανσης στηρίζονται σε ενδελεχή μελέτη και ερμηνεία τόσο των αποτελεσμάτων της εδαφολογικής ανάλυσης, όσο και της φυλλοδιαγνωστικής.

Άρθρο του Δρ. Θεοχάρη Χατζηστάθη, γεωπόνου, δόκιμου Ερευνητή του Ελληνικού Γ