Οδηγίες για την αντιμετώπιση των εχθρών της ελιάς (Βόλος, Ηράκλειο, Ιωάννινα-28/5/21)

Τα δελτία περιέχουν οδηγίες για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη, της βαμβακάδας, της μαργαρόνιας, του ρυγχίτη, του ωτιορύγχου ,του δάκου και των κοκκοειδών.

0

Τεχνικά Δελτία με οδηγίες φυτοπροστασίας για την ελιά δημοσιοποίησαν τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, Ηρακλείου και Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρεται η καρπόδεση στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές έχει ολοκληρωθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη.

Ακόμη, συνίσταται στους ελαιοπαραγωγούς των περιοχών της Μαγνησίας η τοποθέτηση παγίδων στις αρχές Ιουνίου για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου, ο οποίος, τα τελευταία χρόνια λόγω της μη έγκαιρης αντιμετώπισης, δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή.

Δείτε τα δελτία από τα ΠΚΠΦ-ΠΦΕ Βόλου, Ηρακλείου και Ιωαννίνων πατώντας αντίστοιχα εδώ, εδώ και εδώ.