Οδηγίες για την αντιμετώπιση των εχθρών της ελιάς (Ηράκλειο, Βόλος – 29/4/21)

Τα δελτία περιέχουν οδηγίες φυτοπροστασίας έναντι της βαμβακάδας, της μαργαρόνιας και του πυρηνοτρήτη.

0

Τεχνικά Δελτία με οδηγίες φυτοπροστασίας για την ελιά εξέδωσαν τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου και Βόλου σχετικά με την αντιμετώπιση εχθρών όπως η μαργαρόνια, η βαμβακάδα και ο πυρηνοτρήτης, του οποίου η πτήση των ακμαίων της ανθόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη με μέτριους πληθυσμούς.

Δείτε τα δελτία από τα ΠΚΠΦ-ΠΦΕ Ηρακλείου και Βόλου πατώντας εδώ και εδώ.