Οδηγίες για την αντιμετώπιση των εχθρών της ελιάς (Ηράκλειο-10/5/21)

Το δελτίο περιέχει οδηγίες για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη, της βαμβακάδας και της μαργαρόνιας.

0

Τεχνικό Δελτίο με οδηγίες φυτοπροστασίας για την ελιά και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη, της μαργαρόνιας και της βαμβακάδας εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Όπως αναφέρεται, η ανθοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη στις ορεινές (όψιμες) περιοχές και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν επισπεύσει το άνοιγμα των ανθέων.

Για να δείτε το δελτίο πατήστε εδώ.