Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Ο δάκος και οι κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς

Μορφολογία του εντόμου
Ο δάκος αποτελεί τον κύριο εχθρό της ελιάς. Ανήκει στα δίπτερα έντομα, το δε ενήλικο έντομο είναι μια μικρή μύγα με μήκος 4-5 mm. Έχει πτέρυγες διαφανείς, ιριδίζουσες, με ένα σκοτεινό στίγμα στην άκρη τους (εικόνα 1). Τα στάδια του βιολογικού του κύκλου είναι αυγό – προνύμφη – νύμφη και ενήλικο. Το αυγό του είναι επίμηκες (περίπου 0,8 x 0,2mm), γαλακτόχρωμο και λείο. Από το αυγό εκκολάπτεται η προνύμφη, που σε πλήρη ανάπτυξη φθάνει σε μήκος τα 6-7 mm και είναι λευκή, χωρίς πόδια. Η νύμφη έχει σχήμα κυλινδρικό, χρώμα συνήθως ανοιχτοκάστανο ή καστανό και διαστάσεις 4,5 x 2,5 mm (εικόνα 2).