Νέα ασθένεια απειλεί την ελαιοκαλλιέργεια στη Βόρεια Ιταλία

0

Μία νέα μυκητολογική ασθένεια, συμπτώματα της οποίας έχουν παρατηρηθεί σε ελαιόδεντρα από το 2017. αποτέλεσε το αντικείμενο της πειραματικής μελέτης μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ιταλικής επαρχίας Βένετο και του Πανεπιστημίου της Πάντοβα.

Η ασθένεια προκαλεί φαινόμενα ξήρανσης, νέκρωσης και πτώσης των κλάδων, με σοβαρές επιπτώσεις στις αποδόσεις των καλλιεργειών, ενώ η εμβέλεια της μόλυνσης είναι αρκετά μεγάλη καλύπτοντας απόσταση 150 χιλιομέτρων.

Η εκτενέστερη μελέτη του παθογόνου προκειμένου να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισής του κρίνεται απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα ερευνητική φάση μεταξύ της επαρχίας Βένετο και του Πανεπιστημίου (η συνεργασία των οποίων μετρά ήδη 2 χρόνια) θα περιλαμβάνει δοκιμές γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη δοκιμαστεί εναντίον των Botryospharia dothidea, Neofusicoccum parvum και Phytophthora, μελέτη της επιρροής της βλάστησης που γειτνιάζει με τους ελαιώνες, (η οποία θεωρείται ότι μπορεί να αποτελεί μέσο μετάδοσης- δεξαμενή του παθογόνου), καθώς και ο ρόλος των εντόμων στη μετάδοση του μύκητα, συμπεριλαμβανομένου και του Halyomorpha halys (κοινώς καφέ Βρωμούσα).

Επίσης, σε συμφωνία με τις ομάδες παραγωγών, και αγροτικούς συνεταιρισμούς, προκειμένου να προστατευθεί το ΠΟΠ του Βένετο, η επαρχία θα διαθέσει επιπλέον 20.000 ευρώ στο πρόγραμμα φυτοπροστασίας για την καταπολέμηση της ασθένειας.

Πηγή: Teatronaturale.it