Καινοτομίες για την αντιμετώπιση δάκου και πυρηνοτρήτη στην Ισπανία

0

Ψηφιακή πλατφόρμα με δυνατότητα πρόβλεψης των προσβολών της ελιάς από τον δάκο και τον πυρηνοτρήτη έχουν στη διάθεσή τους οι Ισπανοί παραγωγοί.

Πρόκειται για πρωτοβουλία βασισμένη στη συνεργασία της Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας και εταιρειών ιδιωτικού τομέα (εταιρείες big data,τεχνητής νοημοσύνης), ενώ καθοριστική υπήρξε και η επί 25 χρόνια συλλογή δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και η αξιοποίησή τους με τη χρήση προγνωστικών μοντέλων έχουν ως αποτέλεσμα την έγκαιρη πρόβλεψη, η οποία εν συνεχεία καθιστά δυνατή την έγκαιρη καταπολέμηση των εχθρών της ελιάς με βιώσιμο τρόπο και με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα δίνει δυνατότητα πρόβλεψης της προσβολής από τον δάκο ή τον πυρηνοτρήτη 2 και 4 εβδομάδες νωρίτερα αντίστοιχα. Η επιτυχία των προβλέψεων αγγίζει το 80% στην περίπτωση των 4 εβδομάδων και το 90% για το δάκο και το διάστημα των 2 εβδομάδων.

Ο δάκος και ο πυρηνοτρήτης* αποτελούν τους βασικούς εχθρούς της ελιάς στην Ανδαλουσία, με άμεσο αντίκτυπο στην ποσότητα και στην ποιότητα των ελαιολάδων που παράγονται. Οι απώλειες από τον δάκο μπορεί να αγγίξουν μέχρι και το 80% της αξίας της συγκομιδής, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν και δεν διεξάγεται αποτελεσματική καταπολέμηση.

Επίσης, η γνώση της κατάλληλης χρονικής στιγμής για την επέμβαση με φυτοφάρμακα  μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των εφαρμογών ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται οι ζημιές. Εκτός των άλλων, οι πληροφορίες που παρέχονται βοηθούν στη διάκριση καταστάσεων στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή φυτοπροστασίας, αποτρέποντας έτσι τις άνευ λόγου επεμβάσεις (ώστε να εναρμονίζονται με τις οδηγίες της Αειφόρου Χρήσης των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων).

*Η καρποφάγα γενιά του πυρηνοτρήτη μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση στην παραγωγή αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Τα ακμαία πραγματοποιούν προσβολές στους μικρούς ελαιόκαρπους μόλις σχηματιστούν. Στη συνέχεια οι προνύμφες εισβάλουν στο εσωτερικό του πυρήνα πριν τη σκλήρυνσή του, παραμένοντας στον καρπό μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπώρου και όταν φεύγουν διαπερνούν το μίσχο προκαλώντας πτώση της ελιάς στο έδαφος.

Πηγή: Olimerca