Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Η Xylella f. και η ανάγκη επιστημονικής ψύχραιμης προσέγγισης

Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου της ελαιοκαλλιέργειας στη χώρα μας από το βακτήριο Xylella fastidiosa είναι ο αποκλεισμός της εισόδου του παθογόνου στη χώρα μας. Οι αρμόδιες αρχές ασκούν διαρκείς και προσεκτικούς ελέγχους αλλά και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με την ασθένεια τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Έχουν δημιουργηθεί Εργαστήρια Αναφοράς για τον έλεγχο φυτικού υλικού και έχουν εκδοθεί ταξιδιωτικές οδηγίες για την απαγόρευση εισόδου φυτικού υλικού στη χώρα. Αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση όχι μόνο από τους αγρότες αλλά και από όλους τους Έλληνες πολίτες αφού το βακτήριο έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φυτών ξενιστών ανάμεσα σε αυτοφυή, καλλιεργούμενα και καλλωπιστικά φυτά και όχι μόνο την ελιά.