Επιστολή για την ομαλή και έννομη λειτουργία των φυτωρίων πολλαπλασιαστικού υλικού

0

Επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και στους αρμόδιους φορείς, έστειλε μια ομάδα φυτωριούχων ανά την Ελλάδα με αφορμή τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει λάβει στη χώρα μας μας η παραγωγή ακατάλληλων φυτών.

Συνομιλώντας το Olivenews.gr με τον κ. Χρήστο Τσιπά, από το Καμάρι Κορινθίας, και έναν εκ των 20 και πλέον φυτωριούχων που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία ενημέρωσης της Πολιτείας, σχετικά με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία μας δήλωσε σχετικά:

«Τα φυτώρια στην Κορινθία, αλλά και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος, πωλούν ανεξέλεγκτα το πολλαπλασιαστικό υλικό τους (δενδρύλια) όπως οι πλανόδιοι πωλήτές, δίχως να διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές για να παράγουν υγιή φυτά. Με ότι κίνδυνο συνεπάγεται αυτό τόσο για τους παραγωγούς όσο και την εγχώρια αγροτική παραγωγή”.

Αναλυτικά η επιστολή της Ομάδας φυτωριούχων πολλαπλασιαστικού υλικού, που έχει φτάσει στον ΥΠΑΑΤ κ. Μάκη Βορίδη, αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας κοινοποιήσουμε και να αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά την πολύπαθη, προβληματική και ανεξέλεγκτη παραγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Βασική μας προτεραιότητα είναι η παραγωγή και διακίνηση υγειών φυτών απαλλαγμένων ιώσεων ή άλλων ασθενειών, τόσο για την επιτυχή φύτευση των καλλιεργητών πελατών μας όσο για την διαφύλαξη όλων των απαραίτητων μέτρων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Δυστυχώς, όμως, οι όροι και παράμετροι που ισχύουν διακατέχονται από δύο μέτρα και σταθμά. Δηλαδή η αγορά έχει κατακλυστεί από μικροφυτωριούχους, οι οποίοι όχι μόνο δεν τηρούν τους κανόνες φυτουγείας και χρήση άνοσου πρωτογενούς υλικού, αλλά και διακινούν φυτά χωρίς έλεγχο, παραστατικά και ΜΗ σύμφωνα με τους όρους του υγειούς ανταγωνισμού .

Κίνητρο μας είναι να σας εκθέσουμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μας πρέπει να τεθούν σοβαρά στην κρίση και διερεύνηση από τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ΚΕΠΥΕΛ, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού  Ινστιτούτου, καθώς και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα.

Η παρουσία και πολύχρονη εμπειρία μας, η οποία προσμετράται σε δεκαετίες στην ελληνική αγορά μας επιτρέπει, να είμαστε σε θέση να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των πεπραγμένων και να θέσουμε υπόψιν σας τις παρακάτω προτάσεις προκειμένου να εξυγιανθεί ο κλάδος μας και να διασφαλιστεί η ποιότητα και ασφάλεια του πολλαπλασιαστικού υλικού μιας και πρέπει να διακατέχεται από μια Εθνική στρατηγική.

Είναι σε όλους γνωστό ότι κατά καιρούς η χώρα μας απειλείται από πανδημίες προερχόμενες από το εξωτερικό κυρίως με την εισαγωγή προσβεβλημένου φυτικού υλικού. Έτσι λοιπόν έχουμε έρθει αντιμέτωποι με την Τριστέτσα στα ξινά, την Ξυλέλα στην ελιά και τόσες άλλες, κάτι που απειλεί την παράδοση μας, ακόμα και την ύπαρξη των υπαρχουσών πολυετών καλλιεργειών.

Για αυτό λοιπόν, και σύμφωνα με τα παραπάνω, θα θέλαμε να προτείνουμε:

– Την αναθεώρηση και επανεξέταση όλων υφιστάμενων αδειών των επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης πρωτογενούς και δευτερογενούς πολλαπλασιαστικού υλικού 

– Το κάθε φυτώριο να διαθέτει κατ’ ελάχιστο 10 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης εκ των οποίων τουλάχιστον το 50% να αποδεικνύεται ότι είναι αμιγής ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη .

– Να είναι απαραίτητο η παραπάνω προγραφείσα μονάδα να διαθέτει εγκαταστάσεις υπό κάλυψη τουλάχιστον 3 στρεμμάτων, είτε θερμοκηπίου είτε εγκεκριμένου για αυτή την δουλειά διχτυοκηπίου προκειμένου να εξασφαλίζεται το δεδομένο της φυτουγείας και του άνοσου υλικού .

– Αυστηρότατος έλεγχος στις μονάδες διατήρησης των μητρικών φυτειών οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται εντός εντομοστεγούς κλωβού ο οποίος θα διαθέτει τα κατάλληλα και ελεγμένα δίχτυα προστασίας. Αυτή την στιγμή ελάχιστα φυτώρια διαθέτουν αυτές τις πολύ σημαντικές προδιαγραφές ανάμεσα στα εκατοντάδες που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια.

– Θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα μόνιμος σύμβουλος γεωπόνος, ο οποίος θα υπογράφει για τις ορθές πρακτικές και την τήρηση όλων των κανονισμών στην παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού. 

– Απαραίτητη η δήλωση ΟΣΔΕ και διασταύρωση αυτής από τις υπηρεσίες για τον έλεγχο των παράνομων και ανεύθυνων φυτωριούχων οι οποίοι δυστυχώς αριθμούνται περισσότεροι των νόμιμων!

– Η διακίνηση φυτών από μη εγκεκριμένα φυτώρια, και η οποία είναι πολύ μεγάλη δυστυχώς στη χώρα, πέραν των κινδύνων που επιφυλάσσονται λόγω μη ελεγχόμενης φυτουγείας γίνεται και χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, με ότι αυτό συνεπάγεται για την απώλεια ΦΠΑ και φόρων που αναλογούν. Γίνεται λοιπόν σε αυτό το σημείο αντιληπτό το πόσο ζημιογόνα είναι αυτή η κατάσταση για την οικονομία μας και κάτι που αντίκειται στον υγιή ανταγωνισμό .

– Να γίνει πανελλαδική σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών και όχι μόνο κάποιων μεμονωμένων, κατ’ ευφημισμό συλλόγων ή συνεταιρισμών, που απαρτίζονται από μικρό αριθμό μελών κατά κύριο λόγο άνευ προδιαγραφών , για να ακουστούμε και να αποφασίσετε για τα περαιτέρω.

– Να υπάρξει ένα ξεκάθαρο και πλήρως ελεγχόμενο Εθνικό στρατηγικό σχέδιο δράσης στο τομέα παραγωγής και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι απειλές από ασθένειες που ήδη υφίστανται στην χώρα μας καθώς και των νέων που βρίσκονται προ των πυλών και πιθανώς να δημιουργήσουν ανυπολόγιστες ζημιές στον νευραλγικό πρωτογενή μας τομέα.

Εκθέτοντας από πλευράς μας, και εξετάζοντας από τη δική σας τα παραπάνω, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ό,τι η διαχείριση της κατάστασης με πλήρη σοβαρότητα, συνοχή και υπευθυνότητα θα δώσει ένα τέλος στην ασυδοσία, την παρανομία, την οικονομική αιμορραγία και επικινδυνότητα που πηγάζει από τη διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού στην χώρα μας.

Έχοντας την πεποίθηση ότι θα εξετάσετε σοβαρά τα όσα παραθέτουμε στην παρούσα επιστολή, αναμένουμε την απάντηση σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε στην διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συναδέλφου και παραγωγού προκειμένου όλοι μαζί να διαμορφώσουμε το κατάλληλο και έννομο περιβάλλον σε ένα τόσο νευραλγικό τομέα .

Το παρών έγγραφο, μελετήθηκε, συμφωνήθηκε και κοινοποιήθηκε σε όλους τους νόμιμους παραγωγούς φυτωριούχους, πανελλαδικά.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας,

Με εκτίμηση,

Για την Ομάδα Παραγωγών Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Χρήστος Τσιπάς, Φυτωριούχος