Δελτίο φυτοπροστασίας για την ελιά

0

Δελτίο φυποπροστασίας γιια τις ανοιξιάτικες προσβολές από έντομα και ασθένειες της ελιάς  εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη στο Δελτίο φυτοπροστασίας, στους ελαιώνες της ποικιλίας Κορωνέικη, των παραλιακών και των πρώιµων περιοχών παρατηρούνται τα πρώτα ζεύγη νέων φύλλων και το στάδιο του σχηµατισµού των ανθοταξιών (βλαστικό στάδιο C). Στις µεσοπρώιµες περιοχές σταδιακά ανοίγουν οι οφθαλµοί και διαµορφώνονται οι ανθοταξίες (βλαστικό στάδιο B και έναρξη βλαστικού σταδίου C). Σύμφωνα με τις οδηγίες των επιστημόνων, το Κυκλοκόνιο κάνει αυτή την εποχή την εμφάνισή τους προκαλώντας κυρίως φυλλόπτωση και εξασθένιση των ελαιοδέντρων.

Για περισσότερες πληροφορίες για όλες τις ασθένειες και τους εχθρούς της ελιάς πατήστε ΕΔΩ