Αγωνία για τη δακοκτονία

Τα μηνύματα από τις περισσότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας συμφωνούν σε δύο διαπιστώσεις: Ναι μεν παρατηρούνται μεγάλοι πληθυσμοί δάκου, όμως από την άλλη πλευρά, το σύστημα της δακοκτονίας δουλεύει ικανοποιητικά. Φαίνεται ότι τα περσινά “παθήματα έγιναν μαθήματα”.

Αυτό ωστόσο δεν προεξοφλεί και ποια θα είναι η κατάληξη, ποια θα είναι δηλαδή η ποιότητα των παρθένων ελαιολάδων εσοδείας 2020/21. Η συνεχής εγρήγορση των ίδιων των ελαιοπαραγωγών αλλά και των περιφερειών είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία.