Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Το σύστημα SILAC καθαρισμού με πεπιεσμένο αέρα μπορεί να εξοικονομεί σε ένα ελαιοτριβείο 85.000€ το χρόνο

Σε μια διαδικασία συνεχούς παραγωγής ελαιολάδου δημιουργούνται υπολείμματα  τα οποία αν δεν αφαιρεθούν με το κατάλληλο πλύσιμο τότε θα έρθουν σε επαφή με τις φρέσκες ελιές και ελαιόπαστες

Τα συστήματα καθαρισμού με πίεση αέρα (SILAC) είναι από καιρό διαδεδομένα, όπως άλλωστε και τα συστήματα CIP, σε πολλές βιομηχανίες τροφίμων, αλλά είχαν ελάχιστα εφαρμοστεί μέχρι τώρα στα ελαιοτριβεία, στις βιομηχανίες τυποποίησης ελαιολάδου και στις ραφιναρίες 

βλέπε σχετικά Παρουσιάστηκε νέο σύστημα καθαρισμού των σωληνώσεων των ελαιοτριβείων 

Ωστόσο, το οικονομικό όφελος για ένα ελαιοτριβείο μπορεί να φτάσει τα 85.000 € ετησίως.

Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης που διεξήχθη από την εταιρεία συμβουλευτικής στρατηγικής, Juan Vilar strategic consultants, με τίτλο* «Η ανάγκη για σύστημα SILAC (σύστημα καθαρισμού με πίεση αέρα) στα ελαιοτριβεία. Ιστορικό και κύρια συμπεράσματα». Το ποσό των 85.000€ προκύπτει κυρίως από προληπτική συντήρηση, καθώς και από την ποιοτική βελτίωση του ελαιολάδου, μέσω της αποφυγής μεταφοράς ανεπιθύμητων ξένων υλών (μούργες, υπολείμματα, σωματίδια). Η επένδυση είτε με αγορά είτε με μίσθωση (leasing) θα αποσβένονταν, σε κάθε περίπτωση, σε λιγότερο από μία ελαιοκομική περίοδο.

Συνιστάται ιδιαίτερα η εισαγωγή αυτού του τύπου καθαρισμού ιδίως στα ελαιοτριβεία, καθώς βελτιώνει τη λειτουργία των συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής, επίσης την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, ενώ περιορίζει το χρόνο εργασίας, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και ιδιαίτερα του νερού. Αποτρέπει επίσης απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα και τις διακοπές στη συνεχή λειτουργία. 

Το σύστημα καθαρισμού SILAC φέρνει επανάσταση στη βιομηχανία καθαρισμού και μπορεί να γίνει ακόμη πιο καινοτόμο με την εισαγωγή του στα ελαιουργεία. Αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την εξάλειψη των μικρο – ακαθαρσιών που παραμένουν προσκολλημένες σε διαφορετικά σημεία των σωληνώσεων, των μηχανημάτων και των δεξαμενών, που με τη σειρά τους μπορεί να αποτελέσουν αιτία υψηλού κινδύνου μόλις στερεοποιηθούν.

Σε μια διαδικασία συνεχούς παραγωγής ελαιολάδου δημιουργούνται υπολείμματα  τα οποία αν δεν αφαιρεθούν με το κατάλληλο πλύσιμο τότε θα έρθουν σε επαφή με τις φρέσκες ελιές και ελαιόπαστες οπότε εν μέρει επανενσωματώνονται προκαλώντας πρόσθετους κινδύνους υποβάθμισης της ποιότητας και ποσοτικών απωλειών.

Είναι σημαντικό ο καθαρισμός να είναι κεντρικός κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ελαιολάδου. Ο καθαρισμός αποτελεί μια επανάσταση στον τομέα του ελαιοτριβείου, που χρειάζεται να καθιερωθεί με ιδιαίτερη έμφαση σαν στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας των ελαιολάδων. Για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις, ήδη στον κλάδο των εταιρειών που παρέχουν τα προηγμένα ααυτά συστήματα καθαρισμού, έχουν προχωρήσει οι συγχωνεύσεις ιστορικών εταιρειών.

*Αρχικός τίτλος στα αγγλικά: The need for a SILAC system (cleaning system by compressed air pressure) in olive processing plants. Backround and main conclusions.