Το Μαρόκο αναζητά μέτρα για την περιβαλλοντική ελάφρυνση

Αναζητώνται λύσεις για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του ελαιοκομικού τομέα με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, οι οποίες μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα

0

Στο Μαρόκο, η γεωργία αποτελεί κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, με 12% συμβολή στο παραγόμενο προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας.

Σύμφωνα με την Olimerca, παρά τον σημαντικό κοινωνικοοικονομικό ρόλο του ελαιοκομικού τομέα στην χώρα και ειδικότερα στην διοικητική περιφέρεια του Μαρακές-Σαφί, δημιουργώντας περίπου 13 εκατομμύρια ημερομίσθια, καταλαμβάνοντας έκταση 124.200 εκταρίων* – δηλαδή το 85% της δενδροκαλλιέργειας της περιοχής- και έχοντας παραγωγή κατά μέσο όρο περίπου 200.000 τόνων ελιών ετησίως, ο ελαιοκομικός τομέας κατηγορείται πως δημιουργεί περιβαλλοντική ρύπανση λόγω της παραγωγής σημαντικών όγκων αποβλήτων.  Υπενθυμίζεται πως το Μαρόκο εξάγει περίπου 16.000 τόνους ελαιολάδου και 17.500 τόνους πυρηνέλαιου το χρόνο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσωπικότητες από όλο τον ελαιοκομικό τομέα έχουν συμμετάσχει σε τηλεδιασκέψεις, που διοργανώθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Μαρακές-Σαφί, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρίες, την Περιφερειακή Διεύθυνση Γεωργίας και το τοπικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αναζητώντας λύσεις για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του ελαιοκομικού τομέα της χώρας με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, οι οποίες μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής.

*1 εκτάριο = 10 στρέμματα