Φυσική επεξεργασία του κατσίγαρου από την INNOCHEM WASSER GmbH

Τα υδατικά «απόβλητα» των ελαιοτριβείων, τα οποία παράγονται κατά την επεξεργασίας της ελιάς προς παραγωγή ελαιολάδου, ονομάζονται κατσίγαρος.

Η γερμανική εταιρεία INNOCHEM WASSER GmbH έχει εκπονήσει ειδικό σύστημα φυσικής2 επεξεργασίας του κατσίγαρου, δηλαδή χωρίς χρήση χημικών προσθέτων, με άριστα αποτελέσματα.

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι κατά την επεξεργασία του κατσίγαρου, μέσω των συστημάτων της INNOCHEM WASSER GmbH και ανάλογα με τον σκοπό χρήσης του επεξεργασμένου πλέον κατσίγαρου, είναι δυνατή η παραγωγή νερού ακόμα και ποιότητας πόσιμου (νερού).  

Στην περίπτωση του κατσίγαρου η λέξη «απόβλητο» είναι -αν μη τι άλλο- υπερβολή, δεδομένου ότι σ’ αυτόν περιέχονται ουσίες, η επανάκτηση των οποίων βοηθά την διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος ή ακόμα και στη δημιουργία οικονομικών αποδοχών όπως π.χ. η κομποστοποίηση.

Η επεξεργασία του κατσίγαρου θα μπορούσε να είναι και βιολογική. Στην περίπτωση αυτή βεβαίως, δεν θα αναφερόμαστε σε επεξεργασία του κατσίγαρου, αλλά σε πλήρη αποδόμησή του. Με άλλα λόγια: Κέρδος μηδέν!

Τα συστήματα επιλέγονται πάντα κατόπιν συγκεκριμένης τεχνοοικονομικής μελέτης (γνωστής ως engineering), βάσει των οποίων η συγκεκριμένη εταιρεία δεσμεύεται για το αποτέλεσμα.

Η φυσική επεξεργασία του κατσίγαρου ολοκληρώνεται σε τρία στάδια:

  • Στάδιο: Διαχωρισμός του κατσίγαρου είτε ως αυτούσιο ελαιόλαδο, είτε ως υδατικό γαλάκτωμα νερού/ελαίου – περιεχόμενο ελαιόλαδο και βεβαίως η απομάκρυνση τυχόν αιωρουμένων στερεών αποβλήτων.
  • Στάδιο: Διαχωρισμός του κατσίγαρου από τις μεγαλομοριακές οργανικές ενώσεις του και
  • Στάδιο: Διαχωρισμός του κατσίγαρου από τις μικρομοριακές οργανικές ενώσεις του και βεβαίως την ταυτόχρονη παραγωγή καθαρού νερού, χρήσιμου για άρδευση ή καθαριότητα,

Στο πρώτο στάδιο ο διαχωρισμός στον κατσίγαρο του ελαιολάδου ή γαλακτώματος αυτού και των αιωρουμένων στερεών επιτυγχάνεται με ειδικό DAF (INNOflotation), μέσω του οποίου πραγματοποιείται διαχωρισμός >99% (!) σε αντίθεση των «κλασικών» DAF, όπου ο διαχωρισμός αυτών είναι +/-70%. Πέραν αυτού, η INNOflotation απαιτεί χαμηλή ενέργεια (3 bar!) για την λειτουργία της, γεγονός που συνεπάγεται οικονομικότερη λειτουργία.

Στο δεύτερο στάδιο επεξεργασίας επιτυγχάνεται -μέσω υπέρ – διήθησης- ο διαχωρισμός των περιεχομένων στον κατσίγαρο μεγαλομοριακών ενώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να «μπλοκάρουν» την λειτουργία του επόμενου (τρίτου) σταδίου.

Τέλος, στο τρίτο στάδιο επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των περιεχομένων στον κατσίγαρο μικρομοριακών ενώσεων και η απόδοση του επεξεργασμένου και καθαρού πλέον νερού στον κατάλληλο αποδέκτη ή στην επαναχρησιμοποίησή του. Σ’ αυτό το στάδιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Αντίστροφη όσμωση ή Νάνο – διήθηση.

Η  INNOCHEM WASSER GmbH επιλέγει κατά κύριο λόγο την νάνο – διήθηση,

επειδή το μέσω αυτής επεξεργασμένο νερό είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία (πχ. κάλιο), τα οποία – σε περίπτωση χρήση του νερού για άρδευση – τα φυτά και τα δένδρα χρειάζονται για την ανάπτυξή τους.

Η επιλογή της αντίστροφης όσμωσης επιλέγεται συνήθως στην περίπτωση που το επεξεργασμένο νερό προορίζεται για την δημιουργία/παράγωγή πόσιμου νερού.

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας επιλογής της νάνο-διήθησης, είναι η χαμηλή – σε σχέση με την αντίστροφη όσμωση – απαίτηση ενέργειας για την λειτουργία της (Οικονομία).

Για την INNOCHEM WASSER GmbH 

Ιωάννης Ηλιάδης, Χημικός Μηχανικός, www.innochem-online.de