Αξιοποίηση υποπροϊόντων των ελαιοτριβείων στην Ισπανία

Κάτι τέτοιο θα συμφωνούσε πλήρως με την υιοθέτηση ενός «πράσινου» μοντέλου γεωργίας.

0

Να χρησιμοποιήσουν τον ελαιοπυρήνα 2 φάσεων (alperujo όπως ονομάζεται), ως μία παραλλαγή οργανικού χούμου στη λίπανση της καλλιέργειας, ζητά η Ομοσπονδία Ελαιοτριβείων της Ισπανίας από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με την Olimerca, η Ομοσπονδία διεκδικεί την ενσωμάτωση της εν λόγω καλλιεργητικής πρακτικής στο νέο νόμο της κυκλικής οικονομίας που θα παρουσιάσει το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας. Κάτι τέτοιο θα συμφωνούσε πλήρως με την υιοθέτηση ενός «πράσινου» μοντέλου γεωργίας, αποτελώντας ακόμη ένα μέσο αξιοποίησης των υποπροϊόντων της ελαιοπαραγωγής. Άλλωστε, όπως τονίζουν, η χρήση του ελαιοπυρήνα 2 φάσεων στην ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην αυτόνομη κοινότητα της Καταλονίας.

Σε ό,τι αφορά στα ελληνικά δεδομένα η ΚΥΑ που είχε επιτρέψει τη φερτάρδευση (υδρολίπανση) καλύπτει μόνο τα απόβλητα (λιόζουμα, κατσίγαρους) των ελαιοτριβείων τριών και όχι των δύο φάσεων (ΚΥΑ για τη φερτάρδευση των ελαιουργείων).